>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-33 Diabeł i Szatan Związani
Objawienie 20: 2, 7 i 10: "I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat", "A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony", "A diabeł, który ich oszukał, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie bestia i fałszywy prorok są, i będą męczeni we dnie iw nocy na wieki wieków".

Popularne Interpretacja
Wersety te są podejmowane w celu wykazania, że wąż w Edenie był diabłem, i że jest bytem osobowym, który jest odpowiedzialny za duchowe zwiedzenie świata.

Komentarze
1. Werset 10 mówi, że szatan zostanie wrzucony do jeziora ognia na zawsze. Wieczny ogień oznacza całkowite zniszczenie (Jr 17:27; Jud 7) - nie należy brać tego dosłownie. Tak więc Szatan ma zostać całkowicie zniszczony. Aniołowie nie mogą umrzeć lub zostać całkowicie zniszczeni (Łuk. 20: 35-36), dlatego szatan nie jest aniołem. Śmierć będzie również "wrzucona do jeziora ognia" (Ap. 20:14). Śmierć nie jest istotą lub osobą, jest to pojęcie abstrakcyjne. Wrzucenie śmierci do jeziora ognia wiecznego ukazuje, że będzie ona całkowicie zakończona/zniszczona. Bestia
i fałszywy prorok będą również w tym ogniu. Z tego, co dowiadujemy się wcześniej w Objawieniu są to ludzkie organizacje i według tego wersetu zostaną również zniszczone. Rzymian 6:23 mówi: "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć", a ci, którzy popełniają grzech, będą ukarani śmiercią, a nie ogniem wiecznym, dlatego jezioro ognia, gdzie oni się znajdują, musi przedstawiać całkowite zniszczenie i śmierć. Objawienie 20:14 mówi aż nadto: ".. jeziora ognia. To jest śmierć druga...".

2. Widzieliśmy w Komentarzu nr 6 o Objawieniu 12:7-9, że diabeł jest nazywany "wężem starodawnym" co oznacza, że wszystko co jest reprezentowane przez diabła - czy to nasze złe pragnienia czy system polityczny - ma właściwości węża w Edenie.

3. Widzieliśmy w naszym Komentarzu Objawienia 12: 7-9, że smok nie jest dosłowne smokiem, dlatego w związku z tym również węża należy odczytywać symbolicznie.

4. Widzieliśmy, że grzech i duchowe zwiedzenie pochodzą z naszego złego serca (Mk. 7, 21-23; Jakuba 1:14-15). Jeremiasza 17: 9 mówi, że nasze serce jest zbyt podstępne aby w pełni poznać jak zwodnicze jest. Często również zauważamy, że to złe serce jest określane jako „szatan "; ale szatan nie jest jakąś znaczącą siłą będącą poza tym sercem - jest nim samo serce.

5. Zauważ, że szatana, który zwodzi narody oraz wszystkie jego moce były całkowicie pod kontrolą Boga (Ap. 20: 2, 3 i 7). Szatan nie jest jakimś wolnym agentem, który może działać jak chce bez pozwolenia Boga.

6. Jeśli diabeł w sensie bytu osobowego jest schwycony i związany na początku 1000-letniego okresu, tzn. na powrót Chrystusa, to jak mamy rozumieć, że diabeł został "zniszczony" przez śmierć Chrystusa, i zrozumieć fakt, że Jezus miał doskonałą ludzką naturę ( Hbr 2,14)? Jak to możliwe, że diabeł jest nadal wolny w czasie powrotu Chrystusa? Ponadto Jezus przepowiedział, że przez Swoją śmierć ”zwiąże” [to samo greckie słowo] " silnego człowieka " i umożliwi nam zniszczenie domu diabła (Mt 12:29). Diabeł w sensie grzechu i mocy grzechu rzeczywiście był związany przez śmierć Pana. Przypowieść o pszenicy i kąkolu pomaga nam wyjaśnić rzeczy dalsze - kąkol, ludzie i systemy, które podążają za diabłem,  w sensie za pragnieniami grzechu, rosną wraz z pszenicą, aż do czasu, gdy przyjdzie Pan wraz aniołami, którzy "zwiążą go w snopki na spalenie" (Mt 13:30). Tutaj w Obj. 20:1,2 mamy Anioła wiążącego Diabła, a następnie mamy spalenie go w jeziorze ognia. Jest tutaj oczywiste powiązanie. Z pewnością chodzi o to, że ci ludzie i systemy, które podążają za Diabłem /ciałem / grzechem będą ujawnieni kim są, będą związani przez Aniołów i zniszczeni pod koniec 1000 lat. Pan wykorzystuje tę samego obrazu na "związanie", aby opisać, jak potępieni ludzie na sądzie ostatecznym będą mieć „związane ręce i nogi" przez aniołów, a następnie będą zniszczeni (Mt. 22:13).

7. Sugeruję, że mamy tutaj ponowny przykład tego jak Pismo, nawiązując do współczesnych błędnych idei, dokonuje ich dekonstrukcji. Żydzi, aż do roku około 150 p.n.e. uważali, że Mesjasz powróci i ustanowi Swoje królestwo na ziemi. Ale pod wpływem upokorzenia Żydów pod władzą Rzymian, doszło do przekonania, że świat jest zbyt zły na to, aby Mesjasz powrócił oraz że wymaga to od nich 1000 letniego okresu oczyszczenia zanim Mesjaszem mógłby powrócić. Słowiański Enoch 22-23, który datuje się na około rok 50 n.e., wyraża to swoiście. Dlatego objawienie zostało napisane w związku z ta ideą panującą powszechnie w otaczającym żydowskim świecie. Sugeruję, że ten nieprawidłowy pogląd jest nawiązaniem do tego oraz zrekonstruowaniem go, przez stwierdzenie, że Mesjasz przyjdzie na początku 1000 letniego okresu i „oczyści” ziemię siłą przez symboliczne "związanie" szatana. Tak więc Mesjasz ma przyjść i osobiście oczyścić ziemię, a nie Żydzi mają oczyścić ziemię przez 1000 lat, zanim Mesjasz mógłby przyjść.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Objawienie 20:2 ma pełne powiązania z Objawienie 12: 9 - „wielki smok... ten stary wąż, nazwany Diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat". Zinterpretowaliśmy to jako pewnego rodzaju odniesienia do organizacji politycznej, która jest typowym przykładem Diabła, tj. ludzkich złych pragnień. Fakt, że jest on związany na 1,000 lat panowania Tysiąclecia Chrystusa (tj. pierwszą część tego Królestwa, które on ustanowi na ziemi przy swoim drugim przyjściu), pokazuje, że ta organizacja jest bardzo widoczna w dniach ostatnich przed jego przyjściem – tzn. teraz.

Organizacja ta będzie "związana" podczas Millenium. Następnie pojawi się ponownie, za pozwoleniem Boga, na koniec 1000-letniego okresu (wers. 7) i zainspiruje polityczne sprzysiężenie narodów do ataku na Chrystusa - "Gog i Magog, aby ich zgromadzić na wojnę" . Ma to wiele z echa sprzysiężenia się przeciwko Chrystusowi w ostatnich dniach przed powtórnym Jego przyjściem (por. Ez 38:2; Obj.16:14 i 16). Taki sam rodzaj politycznego systemu będzie miał możliwość ponownego powstania na koniec 1000-letniego okresu. Jednak będzie on całkowicie zniszczony, wers. 10, wraz z innymi systemami politycznymi - "bestią i fałszywym prorokiem" – który nawiązują do ich końca przy drugim przyjście Chrystusa. Cała Księga Objawienia pełna jest aluzji do proroctw Starego Testamentu. Obj. 20:1-3 jest oparte na Izaj. 24:21,22 , który prorokował, że królowie ziemi będą zgromadzeni, uwięzieni w lochu i ukarani. To właśnie są Ci ludzcy "królowie ziemi", którzy są opisani w bardziej obrazowym języku Objawienia jako "Szatan" .

2. Z tego, co wiemy o warunkach w Millennium (1000 lat panowania Chrystusa na początku Królestwa Bożego) „Diabeł i Szatan" reprezentują tutaj złe pragnienia w człowieku i wyrażenie tych pragnień w grzechu. W Millennium przekleństwo, które zostało nałożone na ziemię w Edenie zostanie znacznie zredukowane. Pustynie będą płodne (Iz 35:1), nie będzie więcej głodu (Iz 35,7; Ps 67:6, 72:16) i dlatego człowiek nie będzie musiał pracować tak dużo w pocie czoła, aby pozostać przy życiu (Rdz 3,17). Jednak człowiek, nadal będzie musiał uprawiać ziemię w "pocie" do pewnego stopnia (Iz 65:21) . Mimo, że ludzie będą żyć o wiele szczęśliwiej i dłużej, wciąż będzie panowała śmierć – jeśli człowiek umrze mając 100 lat będzie uważany za dziecko (Iz 65:20). To dlatego na końcu 1.000 lat będzie drugie zmartwychwstanie (Obj. 20: 5-6) dla osób umierających podczas tego 1000-letniego okresu.

Grzech sprowadza śmierć (Rz 6:23). Przekleństwo na ziemię przyszło z powodu grzechu, i do pewnego stopnia jest ono utrwalone z powodu naszego dalszego grzeszenia - "przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i tak śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy (ludzie) zgrzeszyli" (Rzym. 5:12). Redukcja przekleństwa nastanie ponieważ człowiek będzie grzeszył mniej, choć nadal grzech będzie tam panował do pewnego stopnia, ponieważ ludzie są wciąż grzesznymi potomkami Adama. Najlepszym sposobem na określenie tego że człowiek będzie grzeszyć mniej to powiedzieć, że diabeł - złe pragnienia i grzechy człowieka – będą związane na 1000 lat, ale zostaną ponownie uwolnione na koniec, co doprowadzi do buntu przeciwko Chrystusowi.

Jeśli byłaby to wina złej istoty znajdującej się na zewnątrz, poza ludźmi, powinna zostać ukarana, ale to ludzie są karani (Ap. 20:9), ponieważ dali przystęp diabłu w sobie. Kiedy Diabeł zostaje wrzucony do jeziora ognia, tak samo i śmierć zostaje wrzucona (Obj. 20:10 por. wers. 14), co oznacza, że diabeł i śmierć są ściśle powiązane – w tym czym są, ponieważ "zapłatą za grzech (Diabeł) jest śmierć" (Rz 6,23); Diabeł "miał władzę nad śmiercią" (Hbr 2,14). Tak więc diabeł w Obj. 20 jest także naszymi złymi pragnieniami, zwodzi cały świat, widząc, że "cały świat tkwi w złym" i jest posłuszny żądzy cielesnej (tzn. zwiedzeniu Diabła) - 1 Jana 5:19, 2:16

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł