>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

2-1 Aniołowie
Biblia uczy, że Aniołowie :
* są realnymi osobami
* są noszącymi Boże imię
* są istnieniami przez, które Duch Boży pracuje żeby wykonać Jego wolę
* istnieją zgodnie z Jego charakterem i zamierzeniem
* tak wiec są Bożą manifestacją

Jednym z najbardziej znanym tłumaczonym słowem “Bóg” jest słowo “Elohim”, które oznacza ”potężni”. To słowo może czasami odnosić się do Aniołów, którzy jako Boży “potężni”, noszą Jego imię i przez to mogą być nazywani `Bogiem` ponieważ reprezentują Boga. Psalm 8:5 mówi jak Bóg stworzył ludzkość: “trochę mniejszych od aniołów”- Hebrajskie słowo Elohim jest przetłumaczone jako aggelous [`Aniołowie`] w Septuagincie; a to jest potwierdzone przez ten werset będący cytowany w Hebrajczyków 2:7 jako “Aniołowie”. Sprawozdanie stworzenia świata w Rodzaju 1
mówi nam, że Bóg wypowiedział nakaz dotyczący stworzenia, “I tak się stało”. To byli aniołowie, którzy wykonali ten nakaz. “Aniołowie, którzy wykonują jego polecenia, słuchający głosu jego Słowa”[Ps.103:20]. Tak wiec jest to rozsądny wniosek, że kiedy czytamy o `Bogu` stwarzającym świąt, to to dzieło było właściwie wykonane przez Aniołów. Hioba 38:4-7 sugeruje to samo. Człowiek był stworzony szos tego dnia. “Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo”[Rodz 1:26]. Zauważmy, że “Bóg” tutaj nie mówi do Siebie samego- “Uczyńmy człowieka” wskazuje ze `Bóg` mówi do więcej niż jednej osoby. Hebrajskie słowo tłumaczone jako “Bóg” jest tutaj `Elohim`, oznaczające `Potężni`, odnoszące się do Aniołów. To były bardzo realne osoby, posiadające taką samą naturę jak i Bóg. W Biblii są opisane dwie `natury`; przez znaczenie tego słowa, nie jest to możliwe żeby mieć obydwie natury
jednocześnie. Boża natura [`boska natura`]
* On nie może zgrzeszyć (doskonały) (Rzym. 9:14; 6:23 por. Ps. 90:2; Mt. 5:48; Jakuba 1:13)
* On nie może umrzeć to znaczy jest nieśmiertelnym (1 Tym. 6:16)
* On jest pełny mocy i energii (Iz. 40:28)
To jest natura Boga i Aniołów, a także natura jaka była dana Jezusowie po jego zmartwychwstaniu (Dzieje 13:34; Obj. 1:18; Heb. 1:3). To jest natura, która jest obiecana wiernym (Luk. 20:35,36; 2 Piot. 1:4; Iz. 40:28 por. w 31).

Ludzka Natura
* Jesteśmy kuszeni do grzechu (Jakuba 1:13-15) przez grzeszny naturalny umysł (Jer. 17:9; Mark. 7:21-23)
* Jesteśmy skazani na śmierć to znaczy jesteśmy śmiertelni (Rzym. 5:12,17; 1 Kor. 15:22)
* Mamy ograniczona siłę zarówno fizyczną (Iz. 40:30) jak i umysłową (Jer.10:23)
To jest natura, którą wszyscy ludzie teraz posiadają, zarówno źli, jak i dobrzy. Końcem tej natury jest śmierć (Rzym. 6:23). To była natura, którą posiadał Jezus w czasie Jego śmiertelnego życia (Heb. 2:14-18; Rzym. 8:3; Jan. 2:25; Mark. 10:18). Jest to raczej niekorzystne, że słowo natura w naszym języku jest bardzo mgliste; możemy je używać na rożne sposoby.

Na tym etapie będziemy jednak używać tego słowa w bardziej sprecyzowanym znaczeniu.

Anielskie Pojawianie się
Aniołowie, mający naturę Bożą, muszą zatem być bezgrzeszni oraz nieśmiertelni- wiedząc, że grzech powoduje śmierć (Rzym. 6:23). Często, gdy aniołowie pojawiali się na ziemi, to byli podobni do zwyczajnego człowieka.
* Aniołowie przyszli do Abrahama, żeby mówić Boże słowa z nim; opisani są jako “trzech mężczyzn”, których Abraham na początku traktował jako ludzkie istoty, ponieważ tak wyglądali: “Niech przyniosę trochę wody, proszę, i umyje wasze stopy i odpocznijcie trochę pod drzewem” (Gen. 18:4).
* Dwóch z tych aniołów poszło do Lota do Sodomy. Tu znowu byli oni uznawani za ludzie zarówno przez Lota jak i mieszkańców Sodomy. “Przyszło dwóch aniołów do Sodomy”, których Lot zaprosił, żeby przenocowali w jego domu. Ale mężowie Sodomy podeszli do jego domu, używając pogróżek: “Gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli tej nocy do ciebie?”. Lot prosił: “Nie róbcie nic złego tym mężczyznom”. Natchnione Słowo także nazywa ich `mężami`: Ci mężowie [aniołowie] wyciągnęli swoje ramie” i uratowali Lota…mężowie powiedzieli do Lota…Pan posłał nas żeby zniszczyć Sodomę (Rodz. 19:1,5,8,10,12,13). * Nowy Testament komentując temat tego zdarzenia, potwierdza, że aniołowie pojawili się w ludzkiej postaci: “Pamiętajcie żeby przyjmować obcych; bo niektórzy [Np. Abraham i Lot] przyjmowali aniołów, nie wiedząc o tym. (Heb. 13:2).

  • Jakub walczył całą noc z obcym mężem (Rodz. 32:24), o którym później bardzo wyraźnie jest powiedziane, że był Aniołem (Ozeasza. 12:4).
  • Dwóch mężczyzn w jaśniejących białych ubraniach, było obecnych przy zmartwychwstaniu (Lk. 24:4) i wniebowstąpieniu (Dzieje 1:10) Jezusa. Oni oczywiście byli Aniołami.
  • Rozważ znaczenie “miara mężczyzny to jest anioła” (Obj. 21:17).

Aniołowie Nie Grzeszą
Ponieważ Aniołowie mają udział w Boskiej naturze to też są nieśmiertelni. Wiedząc, że grzech prowadzi do śmierci, tak wiec rozumiemy, że nie są w stanie grzeszyć. Oryginalne Greckie i Hebrajskie słowo, tłumaczone jako `anioł` oznacza `posłaniec`; Aniołowie są posłańcami albo sługami Boga, będąc Mu posłuszni, tak więc jest to nie możliwe żeby myśleć o nich jako o grzesznych istotach. Greckie słowo aggelos, które jest tłumaczone jako `aniołowie` jest także tłumaczone jako `posłańcy`, kiedy jest mowa o ludziach- np. Jan Chrzciciel [Mat 11:10] i jego wysłannicy [Łukasza 7:24]; wysłannicy Jezusa [Lukasz 9:52], a także mężowie którzy szpiegowali Jerycho [Jakuba 2:25]. Tak więc jest to możliwe, że `aniołowie` w postaci ludzkich posłańców mogą grzeszyć. Poniższe wersety jasno wskazują, że wszyscy aniołowie [ a nie tylko niektórzy z nich!] są z natury posłuszni Bogu, dlatego też nie mogą grzeszyć:
“Pan zgotował Swój tron w niebie; i Jego królestwo szadzi nad wszystkim [to znaczy, że nie może być buntu przeciwko Bogu w niebie]. Chwalcie Pana, Jego aniołowie, którzy są potężni w mocy, i czynią jego nakazania, słuchając głosu Jego słowa. Chwalcie Pana wszystkie Jego zastępy; Jego słudzy, którzy wykonują Jego wolę” (Ps.
103:19-21).
“Wychwalajcie Go, wszyscy Jego aniołowie... Jego zastępy” (Ps. 148:2)
“Aniołowie...czy nie są oni wszyscy służącymi duchami, wysłanymi żeby służyć im [wiernym], którzy będą dziedzicami zbawienia?” [Hebr.1:13,14]. Powtórka słowa “wszyscy” wskazuje, że aniołowie nie są podzieleni na dwie grupy, jedna dobra, a druga grzeszna. Jest to ważne, aby zrozumieć naturę Aniołów ponieważ nagrodą dla wiernych będzie udział w ich naturze: “Ci, którzy będą uznani za wartych…nie żenią się…ani nie mogą umrzeć; ponieważ są równi aniołom”[Lukasz 20:35,36]. Jest to żywotne, aby to zrozumieć. Aniołowie nie mogą umrzeć: “Śmierć…nie ma władzy nad aniołami”[Heb.2:16 Diaglott margines]. Jeżeli aniołowie mogliby grzeszyć, to także ci którzy są warci nagrody przy przyjściu Chrystusa też byliby w stanie grzeszyć. A wiedząc, że grzech sprowadza śmierć [Rzym 6:23], oni by nie mieli życia wiecznego; jeżeli mamy możliwość grzeszenia, to tez mamy skłonność do umierania. Tak wiec
twierdzenie że Aniołowie mogą grzeszyć, czyni Boża obietnice wiecznego życia, zupełnie bezsensowna, wiedząc ze naszą nagrodą będzie udział w naturze Aniołów.

Odnośnik do “aniołów”[Luk.20:35,36] wskazuje, że tu nie ma podziału na różne kategorie aniołów tzn. złych i dobrych; jest tylko jedna kategoria Aniołów. Dan.12:3 mówi, że wierni będą jaśnieć jak gwiazdy: a gwiazdy są opisem Aniołów [Hioba 38:7]. Będziemy jak Aniołowie: czyli będzie nam dane otrzymać nieśmiertelność, bezgrzeszną naturę. Tak więc, Aniołowie nie mogą grzeszyć. Nasza nadzieją jest otrzymać wolną naturę, którą “Synowie Boży”, tzn. Aniołowie teraz posiadają [Rzym8:19].

Jeżeli Aniołowie mogliby grzeszyć, to Bóg jest bezsilny, żeby działać w naszym życiu oraz w sprawach świata, skoro On oznajmił, że pracuje poprzez swoich Aniołów [Ps 103:19-21]. Bóg osiąga wszystko poprzez Jego moc ducha, działając poprzez Aniołów [Ps.104:4]. To, że mogliby oni być Mu nieposłuszni jest po prostu niemożliwością. Chrześcijanie powinni się codziennie modlić, żeby Boże Królestwo przyszło na ziemie, zęby Jego wola była na ziemi, tak jak dzieje się to w Niebie [Mat 6:10]. Jeżeliby posłuszni Bogu Aniołowie musieli konkurować z grzesznymi aniołami w niebie, to Jego wola nie mogła by się dziać, tak więc taka sama sytuacja byłaby w przyszłym królestwie. Nadzieja by spędzić wieczność w świecie, który byłby nieustannym zmaganiem pomiędzy grzechem, a posłuszeństwem nie jest żadnym zachęcającym widokiem na przyszłość. Oczywiście to nie jest to, w co wierzymy.

Powinniśmy także zanotować, że idea aniołów którzy zgrzeszyli jest w istocie pogańskim konceptem- Perski mit o dobrym bogu i o złym bogu zawierał w sobie idee upadłych aniołów; także wczesna Hinduska veda, pochodząca z okołu 1000 BCE, także zawierała podobny pogląd. Heb.2:16-18 zawiera bliższa refleksje w kontekście Aniołów i możliwości grzechu. Mówi o powodach, dla których  Pan Jezus musiał mieć ludzką naturę. “Bo On z pewnością nie przybrał natury aniołów; ale przybrał naturę nasienia Abrahamowego. Dlatego też we wszystkim musiał być podobny do swoich braci, żeby był miłosiernym i wiernym arcykapłanem w rzeczach odnoszących się do Boga, żeby zrobić przebłaganie ze grzechy ludu. W tym On także cierpiał będąc kuszony, jest On w stanie pomoc tym, którzy są kuszeni”. W rzeczy samej, ponieważ Pan Jezus musiał być kuszony, to dlatego nie miał natury Aniołów, ale naturę ludzką. Jego misją było zbawić człowieczeństwo z ludzkiego grzechu, a nie grzechu Aniołów. Tak więc musiał posiadać ludzką naturę, tak że mógł być kuszony do grzechu; tutaj wiec autor Hebrajczyków trudzi się by nam wytłumaczyć, że On nie miał natury Aniołów, którzy poprzez dedukcje, nie są w stanie być kuszonymi do grzechu. Tu znowu zauważ jak Biblia mówi o “Aniołach”, jako tylko jednej kategorii Aniołów- posłusznych Niebiańskich istnieniach.
Nawet ci, którzy wierzą w osobę Szatana, muszą uznać podstawową zasadę, że Aniołowie nie grzeszą. Weźmy pod uwagę Augustyna w jego Contra Faustum Księga 22 cześć 28: “Jeszcze raz, Aniołowie nie grzeszą, ponieważ ich niebiańska natura posiada wszech wieczne prawo, że Bóg jest jedynym obiektem ich pragnienia i są one posłuszni Jego woli nie będąc poddane pokusom. Człowiek z drugiej strony, którego życie na ziemi jest próbą, poddaje się temu, co ma wspólnego ze zwierzętami oraz poddaje się Bogu przez to, co ma wspólnego z Aniołami; aż do czasu kiedy sprawiedliwość jest udoskonalona i osiągnięta nieśmiertelność. Wtedy będzie on wzbudzony z pomiędzy zwierząt i zrównany z aniołami”.

W jego Commentary on Genesis cześć 11, on napisał: ”W naturze świętych aniołów natura, którą nie może grzeszyć”. Jego pogląd na Szatana i jego interpretacja księgi Rodzaju 6 [gdzie Anielskie osoby zgrzeszyły z kobietami na ziemi] zaprzecza poprzedniemu stwierdzeniu, tak też – jedno z wielu przeciwstawień w ortodoksyjnym spojrzeniu na Szatana i zło rozważymy w sekcji 3-2.

Aniołowie I Wierzący
Jest powód, aby wierzyć że każdy z prawdziwych wierzących ma swego Anioła- być może specjalnego- pomagającego im w ich życiu.
 “Anioł Boży obozuje wokół tych, którzy mają bojaźń i wybawia ich” [Ps.34:7].
 “…najmniejsi, którzy we mnie wierzą [tzn. Słabi uczniowie- Zach.13:7 por. Mat.26:31]… w niebie ich aniołowie zawsze spoglądają na oblicze mojego Ojca”[Mat.18:6,10].
 Wcześni Chrześcijanie wierzyli, że Piotr miał Anioła stróża[Dz.12:14,15].
 Naród Izraelski przeszedł przez Morze Czerwone i był prowadzony przez Anioła do ziemi obiecanej. Przejście przez Morze Czerwone jest symbolem naszego chrztu w wodzie [1 Kor.10:1], dlatego nie jest to nielogiczne żeby wyciągnąć wniosek, że my także jesteśmy prowadzeni i wspomagani przez Anioła podczas naszej wędrówki przez pustynię życia do obiecanej ziemi to jest Królestwa Bożego. Jeżeli Aniołowie mogliby być źli to jest grzeszni, to obietnica Anielskiej kontroli i wpływu na nasze życie byłaby przekleństwem, a nie błogosławieństwem. Jak już zauważyliśmy; Aniołowie …
* mają Bożą naturę
* nie mogą grzeszyć
* zawsze czynią Boże nakazy
* I są istotami, przez które Boży duch – moc przemawia i pracuje [Ps.104:4].
Ale...?
Wiele Chrześcijańskich grup wierzy, że Aniołowie mogą grzeszyć i ze grzeszni aniołowie istnieją obecnie i są odpowiedzialni za grzech i problem na ziemi. Niektóre Biblijne wersety, które są nie zrozumiane w kontekście całej Biblii są rozważone w sekcji 5. A tymczasem zauważmy następujące zagadnienia.
* Nie będzie nielogicznym, aby przypuszczać, że było wcześniejsze stworzenie, przed stworzeniem Adama i Ewy, to znaczy taki jakie jest zapisane w Rodzaju 1. Jest także prawdopodobne, ze obecni Aniołowie doszli do świadomości “zła i dobra”[Rodz 3:5] przez bycie w podobnej sytuacji w jakiej my teraz jesteśmy w tym życiu. To, że niektóre osoby, które żyły w tamtym stworzeniu były grzeszne, nie może być wykluczone; ale to jest tylko spekulacja, którą człowiek lubi się zajmować. Biblia nie mówi nam o tym w sposób jasny, ale mówi wyraziście o tym, co powinniśmy wiedzieć o obecnej sytuacji, w której nie ma grzesznych Aniołów; Wszyscy Aniołowie są całkowicie posłuszni Bogu.
* Nie może być grzesznych stworzeń w niebie, wiedząc że Bóg “ jest o czystych oczach i nie może oglądać złego”[Ha.1:13]. W podobny sposób Ps.5:4,5 wyjaśnia ”Ani zły nie może z Tobą przebywać. Głupi nie ostoi się” w Bożym niebiańskim zamieszkaniu. Idea o buncie przeciwko Bogu w niebie przez grzesznych aniołów, całkowicie
zaprzecza nauce, jaką możemy znaleźć w powyższych wersetach,
* Greckie słowo tłumaczone jako “anioł” oznacza “posłańca” i może odnosić się do ludzi, jak już to udowodniliśmy. Tacy ludzcy “posłańcy” oczywiście mogą grzeszyć.
* To że istnieją złe, grzeszne osoby, na których można zrzucić winę za wszystkie nieszczęścia i ludzkie zachowania, jest najbardziej popularnym wierzeniem jakie znajdziemy w pogaństwie. W taki sam sposób w jaki pogański zwyczaj obchodzenia dnia Bożego Narodzenia wszedł w chrześcijański sposób wielbienia; w taki sam sposób weszły wierzenia, które teraz rozważamy ,

* Jest tylko znikoma ilość Biblijnych wersetów, które mogą być źle zrozumiane
i użyte żeby poprzeć idee grzesznych aniołów rzekomo istniejących obecnie. Te wersety są rozpatrzone w Sekcji 5. Ta znikoma ilość wersetów nie może być używana, aby podważyć całe bogactwo Biblijnych fragmentów, uczących nas Bożej prawdy.

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł