>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-30 Ciało Mojżesza
Judy 9: "Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Niech Pan Cię potępi!” .

Popularne Interpretacja
Jest to zacytowane w bardzo niejasnych terminach, z implikacją, że diabeł musi być istotą osobową, i że opisuje to argument między diabłem, będącym aniołem i archaniołem.

Komentarze
1. Nie ma tutaj sugestii, że „diabeł" jest aniołem. Wiedząc, że jest zaakcentowane, iż wszyscy aniołowie są zjednoczeni w czynieniu woli Bożej i są Mu posłuszni (Ps. 103:19-21, 148:2; Hbr. 1,14) nie jest możliwe, aby istniały spory w niebie pomiędzy aniołami.

2. Pokazaliśmy w debacie, że zwroty "diabeł" oraz „szatan" mogą być używane w odniesieniu do zwykłych ludzi.

3. Ten diabeł jest zaniepokojony ciałem Mojżesza, a nie tak zwaną "nieśmiertelną duszą" człowieka (co w każdym razie nie jest nauczaniem biblijnym) .

4 . Istnieje wiele podobieństw między Judy i 2 Piotra 2. Judy 9 ma podobieństwo w 2 Piotra 2:11:
"Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia". Odpowiednik Piotra "diabeł" to "oni" - co oznacza, że diabeł w Judy 9 nie jest indywidualną, osobową istotą, ale grupą ludzi. 2 Piotra 2:10-12 wyraźnie wskazuje, że "oni" to grupa ludzi .

5. Jak z w. 6 Judy, ten werset istnieje w kontekście w. 5 Judy - "A chcę przypomnieć wam". Juda więc przypomina im incydent w historii Izraela, z którego powinni wyciągnąć wnioski. Zatem Judy 9 musi być odniesieniem do historycznego zdarzenia zapisanego w Piśmie. Nie ma takiego incydentu związanego z aniołem zwanym diabłem spierającym się z innym aniołem.

6. Archanioł Michał poprosił Boga o potępienie lub "zabronienie" diabłu. Jeśli jest to nadludzka osoba, moc lub agencja, zwana diabłem skłaniająca ludzi do grzechu oraz tworząca problemy to nie ma w takim razie żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek skutecznie mu zabroniono, widząc, że grzech i katastrofy stopniowo wzrastają.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Odniesienie do diabła jest tu przypadkowe. Celem tego fragmentu jest pokazanie, że aniołowie mówią w sposób łagodny, pokorny, nawet na temat osób, o których wiedzą, że są w błędzie. Nie ukazują prywatnej mściwości, ale mówią: "Niech cię Pan potępi". Judaiści źle wyrażają się o Godnościach, jednak Michał ...  nie odważył się wypowiedzieć (diabłu) bluźnierczego  sądu" czyli, że nie uciekają się do gorzkiego mówienia jak oni. Podobnie Wyj. 33:9-11 mówi, że anioł przemówił do Mojżesza "twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem", czyli w miły, przyjazny sposób. Należy pamiętać, że tak było z głosem "ognistego prawa", które Mojżesz otrzymał od anioła, nie w jakiś szorstki sposób, jak to może  zostać źle wywnioskowane z pewnych części narracji. Podobnie "cichy, łagodny głos", który Eliasz usłyszał był prawdopodobnie cichym, skromnym głosem anioła (1 Krl 19:12; por. Job 4:16 , również A/V margines) .

2. Jest tak wiele punktów wspólnych pomiędzy tym wierszem i Zachariasza 3, że ten rozdział oczywiście przedstawia tło historyczne w wersecie, który będzie doceniony przez czytelników Judy:

Zachariasza 3: 1-2: "I ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?"

Zachariasz 3

Judy

Anioł Pana

Archanioł Michał

Szatan

Diabeł

Pan potępi Cię

Pan potępi Cię

Głownia wyrwana z ognia (wers. 1-2)

Wyrywają ich z ognia (werset 9 & 23)

W Zachariasza 3 kontekstem było przywrócenie Żydów z Babilonu do Jerozolimy pod Ezdrasza i Nehemiasza. Starali się odbudować świątynię i przywrócić tam system kultu. Jednak „lud onej krainy osłabiał ręce ludu Judzkiego, i przeszkadzał im, aby nie budowali" (Ezdrasza 4:4), to znaczy, że działali jako szatan - przeciwnik - Żydów. Faktycznie są oni nazywani "przeciwnicy Judy" w Ezdrasz 4:1. Napisali "oskarżenie przeciwko obywatelom Judzkim i Jeruzalemskim" do króla Persji (Ezdrasz 4:6). Hebrajskie słowo dla "oskarżenie" jest powiązane z tym tłumaczeniem "szatan"; שטנה . Zachariasz 3:8 najwyraźniej mówi nam, że postacie z wersetów 1 i 2 są „ludźmi znaku" (ad valorem margines), czyli musimy je zinterpretować. Więc szatan - przeciwnicy - stał przed aniołem wraz z Jozuem, który "był ubrany w brudne szaty " (w. 3) - bez mitry na głowie (w. 5 implikuje) .

To oznacza, że mieszkańcy tej ziemi, z szatanem, narzekali na Boga, objawiającego się przez anioła, że nowy żydowski arcykapłan nie było naprawdę ważny, ponieważ nie nosił odpowiedniego ubrania (prawdopodobnie zostało ono utracone podczas niewoli). Anioł mówi do szatana, "Niech cię Pan potępi" i przystępuje do ubrania Jozuego ze zbiorem kapłańskiego ubrania i mitry (wers. 4 & 5), pokazując przez to, że Bóg go akceptuje. Wnioskiem stojącym za oskarżeniem było to, że Bóg tak naprawdę nie wybrał Jerozolimy dla Żydów do odbudowy i że w związku z ty realizują oni swoje plany bez Boga stojącego za nimi. Lecz anioł mówi, że "Pan ... wybrał Jerozolimę" w ten sam sposób, jak wybrał Jozuego na kapłana. W ten sposób Jozue reprezentował Jerozolimę. "Czy to nie jest głownia wyrwana z ognia?" Anioł pyta szatan o Jerozolimę. To jest cytowane w Judy w. 23 nawiązując do ocalenia skruszonych grzeszników. Stąd anioł faktycznie mówi: „Jerozolima żałowała dlatego wyciągnąłem ją z ognia sądu i zniszczenia; dlatego nie powinieneś sugerować, że Jerozolima i Żydzi są tak grzeszni, że nie mogą być przywróceni do swojej ziemi przeze Mnie stojącego za tym".

Juda mówi, że spór między aniołem i diabłem - przeciwnikami odbudowy świątyni - był "o ciało Mojżesza". Zwrot ten może również odnosić się do Żydów ogółem, w taki sam sposób, jak Kościół chrześcijański jest "Ciałem Chrystusa" (1 Kor. 12:27), ponieważ patrzymy na Jego kierownictwo, aniżeli jesteśmy w "ciele grzechu " (Rzym. 6, 6), ponieważ kierujemy się grzechem, lub odnosi się do Jozuego arcykapłana. Jozue był „ciałem Mojżesza" w tym sensie, że "ciało" może być przenośnią dla "niewolnika", np. Objawienie 18:13; List do Hebrajczyków 10:5;
Psalm 40:6 oraz Księga Wyjścia 21:2-6 i List do Rzymian 6:6, gdzie "ciało grzechu" prawdopodobnie oznacza, że jest się "niewolnikiem grzechu". Arcykapłan był więc niewolnikiem Mojżesza .

3. Kolejna propozycja jest taka, że „ciało Mojżesza" było dosłownym ciałem Mojżesza, archanioł Michał był aniołem Izraela (Dn 12:1), który prowadził ich przez pustynię w obłoku i ogniu (Wyj. 23:20-21). Spór może być pomiędzy aniołem i grupą Żydów - "diabłem" - która chciała zabrać ze sobą ciało Mojżesza. Lecz anioł zakopał ciało Mojżesza i nie powiedział nikomu, gdzie to było (Pwt 34:6). Pamiętaj, że ciało Józefa zostało sprowadzone do Kanaan przez Żydów (Jozue 24:32), podobnie jak ciało Jakuba i dwunastu patriarchów z Egiptu (Dz 7: 15-16 RV), a wiemy, że ciała królów Izraela były wykorzystywane w niewłaściwych rytualnych kultach (Ez 43:7), to należy się spodziewać w związku z tym, że część Żydów także chce wziąć ze sobą ciało Mojżesza, ich wielkiego przywódcy. Żydzi przykładali duża uwagę by mieć przy sobie fizyczne szczątki przywódców - są potępieni za trzymanie zwłok ich królów w świątyni (Ez 43:7-9).

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł