>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-31 Synagoga Szatana
Objawienie 2: 9-10 , 13 i 24: "Znam ucisk twój i ubóstwo, (lecz tyś bogaty) i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. „Wiem, gdzie mieszkasz, tam gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie". „Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was innego ciężaru".

Popularne Interpretacja
Te fragmenty oznaczają, że jest potężna istota będąca szatanem, prowadząca wojnę przeciwko chrześcijanom, czasami czyniąca to poprzez władzę świecką.

Komentarze
1. Jak zauważyliśmy kilka razy w tych notatkach, że "Szatan" często odnosi się do żydowskich i rzymskich przeciwników Kościoła w pierwszym wieku. Nic nie wskazuje tutaj na to, że był super- człowiek działający poprzez te rzymskie i żydowskie systemy. Jeśli argumentuje się, że systemy te otrzymały siłę i kierunek od diabła w rozumieniu super-człowieka do prześladowania Kościoła, należy pamiętać, że Jezus powiedział rzymskiemu namiestnikowi: "Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry”, czyli od Boga (J 19:11). Zatem to Bóg, a nie diabeł, jest tym który daje moc rządom człowieka do prześladowania Jego ludzi, jak On dał im moc, aby to zrobili wobec Jego Syna.

2 . Daniel 4:32: "Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce" . Tak więc  to Bóg był  mocą stojącą za rzymskim szatanem lub systemem, który prześladował chrześcijan w pierwszym wieku.

3. Za komentarzem w sprawie Objawienia 2:9 zobacz w rozdziale 2-4 Żydowski Szatan" .

4. Diabłem, który sprowadził na eklezję w Smyrnie "dziesięciodniowy ucisk" byli oczywiście Rzymianie. Tylko oni mogli ich wrzucić do więzienia. Wrzucenie do więzienia (miejsca kary), ucisk oraz późniejsze wynagrodzenie (fizyczna nagroda), przypomina doświadczenia Józef i Daniela, którzy byli prześladowani przez cywilne moce Egiptu i Babilonu, tak jak w Smyrnie byli prześladowani przez cywilne moce rzymskiego diabła. Zostało wykazane, że było kilka dziesięcioletnich okresów wyjątkowych prześladowań chrześcijan w obszarze Smyrny: pod Domitian, A.D. 81-91; pod Trajanem, 107-117 i pod Diocletian, 303-313. Septuaginta miejscami używa terminu diabolos, fałszywy oskarżyciel, by przetłumaczyć hebrajskiego 'szatana'. „Szatan" w związku z tym oznaczał zarówno przeciwnika, jak i fałszywego oskarżyciela. "Synagoga szatana" w Smyrnie może również odnosić się do żydowskiej nieprzyjaznej opozycji w stosunku do chrześcijan, ale także odnosić fałszywych oskarżycieli do władz rzymskich. Również jest taka sugestia, że żydowska synagoga w Smyrnie faktycznie współpracowała przeciwko chrześcijanom z 'szatanem', Rzymskim imperium. Kraybill rozważa, że zwrot "synagoga szatana" jest "sposobem podkreślania komercyjnych albo politycznych stosunków jakie żydzi mieli z Rzymem". Przedstawia on również dowody na to, że żydzi na prowincji w imperium współpracowali z rzymskim rządem, aby zapewniać sobie ciągłość korzystania z Rzymskiego ustawodawstwo, które zwalniało żydów z obowiązku odbycia służby wojskowej oraz płacenia podatków dla cesarskiego kultu (1). W czasie Domicjana, podatek pobierano aby wesprzeć cesarza i kult cesarski. Żydzi zostali zwolnieni z tego, a chrześcijanie odmówili zapłaty. "Synagoga szatana" w Smyrnie głośno "powiedziała, że są Żydami" (Obj. 2:9), aby unikać tego podatku i uzyskać korzyści tamtejszego Imperium Rzymskiego; ale prawdopodobnie donieśli na chrześcijan Rzymskiemu 'szatanowi' z powodu ich odmowy zapłaty tego podatku. Więc "synagoga szatana ... ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są" było odpowiednim ich opisem. (2)

5. Pergamon jest "tam gdzie jest tron szatana", pokazuje, że Szatan, o którym mowa, nie jest osobistym super człowiekiem. Jeśli tak jest, to jego tron był dosłownie w Pergamie, widoczny dla wszystkich. Wykazano, że obszar Rzymskiej administracji został tam ustanowiony, stąd Jezus chwali eklezje za trzymanie się Prawdy, pomimo bliskiego sąsiedztwa źródła prześladowań. Tak więc "szatan" ponownie odnosi się do władz rzymskich. Znaczący jest również fakt, że został tam odkryty ogromny tron poświęcony greckim bogom.

6 . "Głębokości szatana, jak mówią"  odnosi się do fałszywego nauczania Judaistów, żydowskiego szatana, którzy stwarzali pozory by zaoferować głębsze duchowe zrozumienie poprzez ich fałszywe doktryny. Źle się wyrażali o głębokich duchowych rzeczach, których nie rozumieli (Judy w. 10), wymawiając słowa, które wyglądały na pierwszy rzut oka na wzniosłe duchowo (Judy w. 16). Rozumowanie Judaistów o zachowywaniu prawa i czczenie aniołów „narzucało te rzeczy, których nie widzieli" (Kol 2:18; tzn. "których nie znają", por. Judy. 10), miało "ukazać (głęboką, duchową) mądrość"(Kol 2,23). Istnieje wiele innych podobnych przykładów.

7. To znaczące, że miasto Pergamon jest opisane jako posiadające "tron szatana" (Ap 2,13).
I.T. Beckwith twierdzi, że Pergamon był pierwszym miastem w Azji mającym świątynię poświęconą czci cesarza (3). Jednak należy również zauważyć, że Pergamon był ośrodkiem kultu węża związanego z sanktuarium Asklepiosa (4). Objawienie mówi o "szatanie", przeciwniku, jako będącym scharakteryzowanym przez węża (Obj 12:9, 20:2) . "Tron szatana" może być również odniesieniem do ołtarza Zeusa w Pergamonie lub specjalnego tronu-miejsca Dionizosa w tamtejszym teatrze. "Miasto przedstawiało różne pogańskie miejsca uwielbienia, w tym monumentalny ołtarz Zeusa oraz świątynię zadedykowaną Augustowi i Rzymowi, która służyła jako centrum kultu cesarza rzymskiego w Azji Mniejszej. Pergamon było faktycznie stolicą Rzymskiej Prowincji Azji.” (5)

Odnośniki
(1) J. Nelson Kraybill, The Imperial Cult And Commerce In John's Apocalypse (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996) s. 170, 186.
(2) Ta cała sprawa jest omówiona szczegółowo przez Marka Bredin w 'The Synagogue of Satan Accusation in Revelation 2:9',Biblical Theology Bulletin, Vol. 28 No. 4 (Winter 1999) s. 160-164.
(3) I.T. Beckwith, The Apocalypse Of John (Grand Rapids: Baker, 1967) s. 456.
(4) J.A.T. Robinson, Redating The New Testament (London: S.C.M., 1976) s. 228.
(5) H.A. Kelly, Satan: A Biography (Cambridge: C.U.P., 2006) s. 144.

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł