>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-29 Łańcuchy Ciemności
2 Piotra 2:4: "Jeśli Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do piekła i wydał ich w łańcuchy ciemności, aby byli zachowani na sąd..."

Judy 6: "I aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia" .

Popularna Interpretacja
Jest to dowodem na to, że aniołowie zgrzeszyli w Edenie i wciąż czekają na karę.

Komentarze
1.  Pokazaliśmy w rozdziale  2-1, że Anioły w sensie nadludzkich istot nie mogą grzeszyć. Biblia nie może przeczyć sama sobie.

2. Jeśli do dosłownych aniołów odnoszą się te wersety,  to nie krążą one wokół ludzie kusząc ich do grzechu, wiedząc, że są one przechowywane bezpiecznie w łańcuchach. Są one "w ciemności", tzn. nie są otwarcie na ziemi, ani w niebie.

3. Kontekst wskazuje, że Judy wers. 5 i 6 jest odniesieniem do znanej rzeczywistości, „chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie" . Nie ma zapisu w jakiejkolwiek innej części Biblii na temat aniołów grzeszących w Edenie, jak więc ci chrześcijanie mają pamiętać o tych rzeczach? Wszystkie inne przykłady, które wymienia Juda są przykładami ze Starego Testamentu, które były dobrze znane, a wers. 6 nie jest wyjątkiem.

4. Nic nie wskazuje na to, że te rzeczy działy się w Edenie. Nie ma żadnej wzmianki o aniołach sprawiających kłopoty po tym jak zgrzeszyli – implikacją w wers. 6 jest to, że natychmiast zostali oni zakuci w łańcuchy w ciemności. Przy tworzeniu "wszyscy synowie Boży (aniołowie) krzyknęli z radości" (Job 38,7) i zobaczyli, że " wszystko ... było bardzo dobre " ( Rdz 1:31), nie było żadnego zła.

5. Widzieliśmy w rozdziale 2-1 , że słowo "aniołowie" może odnosić się do ludzi.

6. Te "anioły" będą osądzone w "wielki dzień" przy drugim przyjściu. Karą dla niegodziwych w tym dniu będzie całkowite zniszczenie (Mt 25:41), ale wiemy, że anioły nie mogą umrzeć lub zostać zniszczone (Łuk 20: 35-36). Anioł wszedł do trzech przyjaciół Daniela w piecu ognistym (Dn 3, 27-28). Czytamy o aniele, który ukazał się Manoachowi, "Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł Pana wstąpił w płomień ołtarza" (Sędz. 13:20). Bóg "czyni jego aniołów duchami: jego posłańców płonącym ogniem" (Ps 104 , 4). Dlatego ci "aniołowie", którzy mają być potępieni muszą być ludźmi, ponieważ ogień nie może zniszczyć aniołów.

7. Judy 7 mówi, że Sodoma i Gomora również („a nawet") „stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia" (tzn. całkowite zniszczenie po osądzeniu - Mat. 25:41). To sugeruje, że anioły, które zgrzeszyły stanowią przykład (tak jak było z Sodomą) tego, co stanie się z tymi, którzy nie są posłuszni Bogu. Jednakże nie ma żadnego Biblijnego zapisu o aniołach grzeszących w Edenie – więc w jaki sposób te „anioły" z wers. 6 “stanowią przykład”? Nie ma żadnej wzmianki, że nawet Adam i Ewa ponieśli karę za kogoś innego. Pamiętaj, że grzech wszedł na świat „przez jednego człowieka" - Adama (Rzym. 5:12) - nie przez grzeszącego anioła.

8. Zauważ, że słowa „diabeł" i "szatan" nie występują w tych fragmentach.

9. 2 Piotra 2:9-11 interpretuje zachowanie aniołów na dzień sądu jako "Pan wie jak .. niesprawiedliwych zachować na ukaranie w dzień sądu  ... którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują zwierzchnością ... nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim. Chociaż aniołowie … nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia". To mówi nam, że odpowiednikiem grzesznych aniołów są niesprawiedliwi ludzie, którzy podążają za swoimi ludzkimi żądzami. To, że ci ludzie nie są aniołami jest ukazane przez fakt, że wypowiadają się źle o ludziach, tymczasem aniołowie tego nie czynią. Piotr nie mówi, że "dobre anioły tego nie czynią", tylko, że "anioły", z których wszystkie są dobrymi istotami.

10. "Łańcuchy ciemności" reprezentują śmierć w Przysłów 5:22-23 ("sznury" w wers. 22 są oddane jako "łańcuchy" w Septuagincie). Tak więc aniołowie są teraz martwi. Są "zachowani” na dzień  sądu. "Zachowanie" nie oznacza (w języku greckim) "przetrzymywanie więźnia", oznacza to raczej, że Bóg odnotował czyny tych ludzi i da im w związku z tym wyrok przy drugim przyjściu Chrystusa.

11. 2 Piotra 2:1 ustawia kontekst dla wers. 4 "Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem  (Izraelem na pustyni, por. Judy wers. 5), jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele" . W ten sposób pojawiają się aniołowie, którzy zgrzeszyli, aby odnieść ich do fałszywych nauczycieli, wśród Izraela na pustyni. Bóg "nie oszczędził" grzesznych "aniołów" łączy się z tym, jak Bóg "nie oszczędził" grzesznych Izraelitów na pustyni (Ps 78:50). Rzeczywiście idea Boga, który nie oszczędza jest często związana z jego stosunkiem do odstępstwa Izraela: Powt. Pr. . 29:20; Jer. 13:14, 21:7, Ez. 7:4,9, 8:18, 9:10. Aniołowie "byli zachowani na sąd" pasuje do tego jak świat żydowski "był zachowany na sąd " w AD70 ( 2 Piotra 3:7 ) .

12 . Bezpośredni kontekst jest w 2 Piotra 2:3 – Judaiści  mieli zostać nagle ukarani (w holokauście AD 70) - „lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie". Piotr podaje przyczyny, dla których Bóg natychmiast karze aniołów, którzy zgrzeszyli, zatem wyrok i potępienie Judaistów nie będzie długo czekać.

Jeśli aniołowie są istotami nadludzkimi, które nadal posiadają wolność aby nas kusić do grzechu i posiadały taką wolność od ogrodu Eden 6000 lat temu, to ich dzień sądu został odwleczony, zbyt długo nadchodził, w związku z tym wykorzystanie przez Piotra aniołów, którzy zgrzeszyli jako przykładu szybkiego ukarania grzechu przez Boga w wers. 4 nie ma tu zastosowania. Juda pisał na tle przekonania, że grzeszne Anioły wędrowały przez świat i nakłaniały ludzi do grzechu. Na pewno starał się on obalić tą ideę, podkreślając, że „Aniołowie, którzy nie zachowali ich pierwotnego stanu" -cokolwiek przez to rozumiemy - są bezpiecznie zakuci w łańcuchach, nie mogą oni wpływać dzisiaj na nikogo na ziemi.

 

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Zauważyliśmy, że ten incydent prawdopodobnie dotyczy ludzkich "aniołów" w pewnym momencie w historii Izraela, prawdopodobnie w podróży przez pustynię, co było dobrze znane i udokumentowane w żydowskiej historii (tj. w pismach Starego Testamentu). Objęło to również wielką publiczną karę niesprawiedliwych, która została ustanowiona "jako przykład". Bunt 250 książąt Izraela na pustyni prowadzony przez Koracha, Datana i Abirama, zapisany w Księdze Liczb 16, wydaje się całkiem dobrze do tego pasować.

2. "Anioł" może oznaczać "sługę", "posłańca” (tak jak uczniowie Jana byli posłańcami lub sługami dla Niego, Łuk. 7:24). Księga Liczb 16:9 opisuje buntowników jako "sług" zboru. Septuaginta (Stary Testament w języku greckim) używa słowa aggelos dla "sług", co jest tym samym greckim słowem tłumaczonym jako "Anioł" w 2 Piotra 2:4. Opuścili ich pierwotny stan lub oryginalnie "księstwo" (Judy 6, margines A.V.); buntownicy byli książętami, ale chcieli być również kapłanami (Liczb 16:2 i 10). Z tego powodu ziemia otwiera się i połyka ich (Liczb 16:31-33) jako dramatyczny przykład losu każdego, kto buntuje się przeciwko Słowu Bożemu. To było szczególnie dramatyczne ponieważ jest podkreślone, że był to pierwszy raz, kiedy taka rzecz się wydarzyła (Liczb 16:30). Tak więc teraz są martwi, "w wiecznych kajdanach ciemności”, w sercu ziemi, aby zmartwychwstać i zostać osądzonym w "wyroku wielkiego dnia". Judy wers. 8 oznacza, że „podobnie", tzn. tak jak aniołowie zgrzeszyli, Judaiści "źle mówią o godnościach", np. o Jezus i Pawle. Buntownicy mówili źle o Mojżeszu i Aaronie (Liczb 16:11-14) .

"Strącił ich do piekła" (2 Piotr . 2:4). " Piekło" w tym wersecie to w języku greckim słowo "Tartar", które użyte jest tylko raz w Nowym Testamencie. Zostało ono wykorzystane w pogańskiej mitologii greckiej aby opisać podziemne miejsce ciemności dla zmarłych. "... Łańcuchy ciemności " (ten sam werset) odzwierciedla "doły ciemności" w przekładzie R.V. Słowo "serius" (doły) wskazuje na podziemny spichlerz lub więzienie, co odpowiada zniszczeniu Koracha, Datana i Abirama kiedy „wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi i poginęli" (Liczb 16: 33) .

3. To, że zostali zniszczeni oraz nie pozostali przy życiu jest przedstawione przez komentarz na temat tego incydentu w Psalmie 73. Tu Asaf opisuje jak „moje stopy nieomal się nie potknęły” (wers. 2) ponieważ wydaje się, że nikczemni bardzo dobrze prosperują. Następnie "wszedłem do sanktuarium Bożego (tabernakulum), a potem zrozumiałem ich koniec." (w. 17). To dlatego mosiężne kadzielnice 250 buntowników zostały  po ich śmierci przetopione i zbite na płyty, którymi został pokryty ołtarz - kolejny przykład aniołów, które zgrzeszyły będąc publicznie "wystawione jako przykład" (Judy w. 7). Asafa widział to i zastanawiał się nad losem złych ludzi. W ten sposób zastanawia się nad buntownikami, aniołami, które zgrzeszyły, „Zaiste stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w dół (w ziemię połykającą ich) w zagładę" (w. 18 ) - dlatego nie pozostali oni przy życiu, ale w ten sam sposób jak Sodoma została zniszczona przez wieczny ogień, tj. całkowicie, tak również zostały zniszczone te „anioły" (Judy wers. 6-7).

4. Język bycia strąconym do podziemi i ciemności grobu przedstawia wyrok Egiptu zapisany w Ezech. 31:16-18. Egipt nie był jeszcze dosłownie strącony z Nieba. Aluzja do Egiptu ma pokazać, że odstępczy Żydzi na pustyni zostali potraktowani tak, jak gdyby byli faktycznie Egipcjanami, ponieważ w swoich sercach zawrócili do Egiptu.

5. Musimy zrozumieć bezpośredni kontekst, w którym Piotr używa idei Boga sądzącego 'anioły' [obojętnie do kogo one się odnoszą]. Rozumuje on, że jeśli Bóg nie oszczędził "aniołów", którzy zgrzeszyli w przeszłości, ale osądzi je oraz jeśli Bóg karze grzeszników przez powódź, ale uratował Noego i jeśli Bóg obalił bezbożnych w Sodomie, ale uratował Lota ... to możemy być pewni, że Bóg wie, jak uratować pobożnego i osądzić grzesznika w przyszły dzień sądu (2 Piotra 2:4-9). Przykład aniołów będących osądzonymi musi być postrzegany jako ostrzeżenie i komfort dla nas w naszych czasach. Implikacją z pewnością jest to, że tak jak powódź i zniszczenia Sodomy były dobrze znanym przykładem biblijnego Boskiego wyroku, tak też musi być z wyrokiem "aniołów”. Dlatego interpretacja, która wiąże ich z Korachem i jego buntem na pustyni wydawałaby się najodpowiedniejsza. Należy zauważyć, że nie ma żadnego Biblijnego zapisu buntowniczych Niebiańskich aniołów osądzanych i zrzuconych na ziemię.

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł