>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-28 Przeciwstaw Się Diabłu
Jak. 4:7 : "Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawić się diabłu, a ucieknie od was.".

1 Piotra 5:8: "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.”.

Popularna Interpretacja
Wersety te oznaczają, że diabeł jest potworem, takim jak lew, aktywnie wybiera ludzi by ich pożreć, lwem przeciwko któremu chrześcijanin musi mieć się na baczności.

Komentarze
1. Diabeł jest jak lew ryczący. Ci, którzy uważają, że diabeł jest potworem nalegają na czytanie tych wierszy dosłownie. W tym przypadku mają problem widząc, że diabeł jest opisany jako wąż
i smok w Objawieniu 12:9; jako lew w 1 Piotra 5:8 oraz jako człowiek w Jana 6:70. Jeżeli weźmiemy wszystkie z tych wersetów za dosłowne, to staje się niejasne, kim lub czym diabeł jest naprawdę.

2. Grzech pochodzi z wewnątrz nas (Jer 17:9 , Jakub 1:14-15). Nie ma nic poza nami, co mogłoby wejść w nas i skłonić nas do grzechu (Mk. 7, 21-23). W obliczu tych jasnych wypowiedzi rozważany fragment nie może udowodnić, że jest istota, która w nas wchodzi i skłania nas do  grzechu, widząc, że Biblia nie przeczy sama sobie.

3. Jeśli diabeł może dosłownie chodzić, jak lew ryczący, dlaczego nikt go nie widział i nie słyszał?

4. W jaki sposób ludzka czujność i odporność może doprowadzić do tego, że diabeł ucieknie od nas, wiedząc, że ma on nadludzkie moce? Albo pojmujemy Diabła jako dosłownego lwa- w rodzaju bestii albo musimy interpretować ten fragment w przenośni. Język stojącego mocno w wierze, jest nieodpowiedni dla walki z dosłownym lwem. Jakuba 4 mówi, że diabeł ucieknie od nas, jeśli przeciwstawimy się mu. Dosłowny lew nie ucieknie tylko dlatego, że człowiek, on / ona twardo poluje stojąc nieruchomo. Kiedy zrozumiemy, że diabeł odnosi się do duchowego zła, to język wiary i trzymania się tego, gdzie jesteśmy nabiera o wiele więcej sensu.

5. Mówi się, że diabeł "pożera" tu ludzi; 2 Tymoteusza 2:26 (A.V. margines) mówi, że pojmie ich żywcem i poprowadzi za sobą (tak sugeruje język grecki w 1 Tym. 5:15). Zatem pożeranie nie może być dosłowną śmiercią. Gdy lew ryczący pożera człowieka, to dosłownie zabija i konsumuje go. Wiedząc, że pożeranie nie jest dosłowne, tak więc lew też nie jest. "Pożerający" jest częścią tej samej postaci, o której mowa. " Ruch" Diabła jest więc również symboliczny.

6. Cechy w stylu lwa zostały zastosowane do ludzi (np. w Ps. 22:12 & 13 odnoszące się do żydów, którzy ukrzyżowali Chrystusa; Ps. 57:4; Przysł. 28:15). Paweł, opisując sukces jego pierwszego apelu przeciwko oskarżeniom, za które był sądzony mów, że został "wyrwany z paszczy lwa” (2 Tym. 4:17), czyli od rzymskiego sądu, którego porównuje do lwa. Diabeł, jak lew poszukujący kogo by tu pożerać, może również odnosić się do Rzymian i Żydów między nimi, szukających okazji by oskarżać chrześcijan w sądzie, stąd ostrzeżenia Pawła w związku z chrześcijańskim uporządkowanym trybem życia, aby nie dać sposobność temu Diabłu stawiania ich przed sądem (2 Kor. 2:11; 1 Tym. 5:14 -15; 3: 6-7; 2 Tym. 2:26; 2 Kor. 11:12).

Może być powiązanie pomiędzy 2 Tymoteusza 4:17 odnośnie Pawła, który został "wyrwany z paszczy lwa" i 2 Tymoteusza 3: 11-13, gdzie, odnosząc się o prześladowań, które żydzi przynieśli na niego, Paweł mógł powiedzieć "z wszystkich wyrwał mnie Pan... (od) złych ludzi i zwodzicieli" (żydowscy fałszywi nauczyciele - zobacz "sugerowane wyjaśnienia" nr. 2 dla 1 Tym. 5: 14-15).

Tak więc jeszcze raz jest możliwe, aby zinterpretować diabła, a w tym przypadku również lwa, na dwóch poziomach, jako:

- Nasze złe pragnienia i

- Te złe pragnienia objawiają się w rzymskich i żydowskich systemach.

Sugerowane Wyjaśnienia
Jakub 4:7: "Bądźcie więc poddani Bogu. Przeciwstawić się diabłu, a ucieknie od was.".
1. Powyższe wersety definiują Diabła w kategoriach naszych złych pragnień - "duch, który w nas mieszka (Naturalnie) pożąda do zazdrości ... Bóg pysznym się sprzeciwia" (w. 5-6 ) .

2. Jeśli jesteśmy dumni z tego, że poddajemy się swoim złym pragnieniom (Gal. 5:19; Mk. 7: 21-23); jesteśmy z Diabła. Jesteśmy ludźmi nieczystych serc (Jakub 4: 8). Ponieważ nie stawiamy oporu diabłu, to będzie on bliżej nas, w tym sensie, że złe pragnienia staną się silniejsze. Ale jeśli  poddamy się Bogu przez "przybliżenie się do Boga" - "On przybliży się do Ciebie" (w. 8), jeśli jesteśmy pokorni (w. 6) i zdeterminowani w naszym zaangażowaniu w przeciwstawieniu się diabłu (w. 8) , tj. mając tylko Słowo w naszych umysłach, to diabeł ucieknie od nas. Z własnego doświadczenia wiem, że musimy mieć świadomość, że jeśli świadomie przeciwstawimy się naszym złym pragnieniom (diabłu), to będą się one zmniejszać - będą uciekać.

3. Ef 4: 27 mówi to samo - "nie dawajcie miejsca diabłu" (zobacz uwagi na temat tego wersetu).

4. "Przeciwstawić się diabłu, a ucieknie od was. Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do Was. Oczyśćcie swoje ręce, grzesznicy" (Jakuba 4:7-8). Przywołuje to obraz człowieka idącego w kierunku Boga i Boga idącego w kierunku niego. Im bardziej zbliża się do Boga, tym dalej Diabeł ucieka w przeciwnym kierunku.

W ten sposób im większy wykonujemy duchowy wysiłek w dążeniu do Boga, tym większa różnica będzie między nami i Diabłem. Zauważ też jak Jakub zakłada, że zbliżenie się do Boga jest przez pokutę – "oczyśćcie swoje ręce". To przypomina Łukasza 15:20, gdzie ojciec skruszonego syna marnotrawnego (tj. Bóg) wychodzi mu na spotkanie - Zbliża się do niego, ponieważ on zbliżył się do Niego. Oczyszczenie rąk i oczyszczania serca wypowiedziane w wers. 8, w którym diabeł jest przezwyciężony dzieje się przez "kąpiel wodną przez Słowo" (Ef 5, 26) i przez uświęcanie przez Słowo (J 17:17). Tak więc Słowo pokonuje Diabła, tj. nasze złe umysły, jak już to dość często zauważyliśmy; Słowo wpływa na nasze umysły.

5. Przeciwstawienie się diabłu skutkuje tym, że on ucieka. Zatem istnieje paralelizm między przeciwstawianiem się i ucieczką - chrześcijanie mieli uciekać przed diabłem, aby uwolnić się i  oprzeć się mu. Chrystus powiedział chrześcijanom aby uciekali przed żydowskim diabłem zarówno w aktywnym prześladowaniu ich, jak i subtelnych próbach wprowadzenia błędów w ich doktrynie, Mateusza 10:23 (przykład Dz. ap. 13:50-51; również Jan.10:5). Ostrzegał ich, w Mateusza 24:16, aby uciekali przed  rzymskim Diabłem.

6. Chrześcijanie  przeciwstawiali się żydowskiemu diabłu w Dz. 6:10 - "Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ (Szczepan) przemawiał". Łukasza 21:12 i 15 pokazuje, że przeciwstawiali się zarówno żydowskim i rzymskim Diabłom: "podniosą na was ręce ... wydadzą was do synagog (żydowskiego diabła) i do więzień … do królów i namiestników (rzymski Diabeł) ... dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych przeciwników (zarówno żydowski, jak i rzymski) nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.".

Mamy zasugerowane, że Efezjan 6:11-13 ma związek zarówno z żydowskim, jak i rzymskim systemem tworzącym “zły dzień” prześladowań dla kościoła. "Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór (to same słowo przetłumaczone jako “opierać się”) w dzień zły" (Ef 6:13), czyli kościół będzie w stanie się oprzeć albo walczyć z powodzeniem przeciw żydowskim i rzymskim systemom (choćby w ostatecznych warunkach) .

1 Piotra 5:8: "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.”

1.  Największym przeciwnikiem, którego mamy, jest ten w naszych własnych złych pragnieniach.

2. 1 Piotra 5:5-10 ma wiele punktów wspólnych z Jakuba 4:7-9; Oto niektóre z podobieństw pomiędzy tymi dwoma listami:

Jakuba 4: 6-11

1 Piotra 5: 5-9

„Przeto poddajcie się..”

„Poddajcie się..”

„Uniżcie się przed obliczem Pańskim, a wywyższy was”

„Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył”

„Nie obmawiajcie jedni drugich”

„wszyscy jedni drugim bądźcie poddani”

„Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę”

„Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”

„Przeciwstawcie się diabłu”

„Diabeł.. przeciwstawcie się jemu!”

W ten sposób Diabeł określony w Jakuba 4: 7 jest tym samym jak to odniesiono
w 1 Piotra 5: 8,  tzn. naszymi złymi pragnieniami. jak również rzymskimi i żydowskimi systemami.

3. W kontekście 1 Piotra 5, Piotr ostrzega chrześcijan, by byli “gotowego umysłu” (wers. 2), by mieli pokorny umysł (wers. 5), by mieli nastawienie umysłu niezbyt zaprzyjaźnionego z troskami obecnego życia (wers. 7). To ma być utożsamione z jego ostrzeżeniem w wers. 8 o Diable, tzn. przeciw dumnemu i złemu nastawieniu umysłu. W ten sposób ponownie widzimy, że Diabeł może odnosić się do złego serca w człowieku. Dlatego wers. 9 zapewnia ich, że wszyscy wierzący na całym (Rzymskim) świecie doświadczali tych samych problemów - wszyscy wierzący wszędzie są dotknięci przez Diabła ich złych pragnień i to może być pocieszająca myśl kiedy czujemy, że jesteśmy szczególnie kuszeni.

4. Opieranie się Diabłu odbywało się przez mocne stanie w wierze, tzn. “jedna wiara” obejmowała doktryny nauczane przez Słowo Boga (Ef. 4:4-6). W ten sposób Słowo mogłoby pokonać tego Diabła. Słowo również pokonuje złe pragnienia umysłu, możemy wywnioskować, że tutaj Diabeł może odnosić się do nich. “ A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (1 Jn. 5: 4), w ten sposób zrównując “świat” z “Diabłem”. “Świat” jest zdefiniowany w 1 Jana 2:16 jako żądze naszego ciała i oczu.

5. To, że Diabeł, któremu chrześcijanie musieli opierać się, był również rzymskimi i żydowskimi systemami, zostało pokazane w naszej ekspozycji listu Jakuba 4:7. Zauważ jak lew reprezentuje niegodziwych władców w Przysł. 19:12; 20:2; 28:15; Sof. 3:3; Ez. 22:25. Paweł odnosi się do swoich prześladowań z rąk Rzymian, ponieważ było to tak, jak stanie wobec paszczy lwa (2 Tym. 4:17).

6. 1 Piotra 5: 9 “Te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie”. “Świat” często odsyła do rzymskiego świata - w całym imperium rzymskiego Diabła chrześcijanie byli prześladowani (szczególnie pod cesarstwem Nerona i Dioklecjana). Wcześniej skomentowaliśmy związek pomiędzy Diabłem i rzymskimi władzami oraz “szukaniem” okazji do przyniesienia hańby chrześcijanom, zarówno przez żydowskie, jak i rzymskie systemy (pamietaj jak Żydzi szukali pułapki na Jezusa w Jego słowach, Łuk. 11:54 i Judaiści szukali “dowodu na Chrystusa” przemawiającego w Pawle, 2 Kor. 13: 3).

7. Członkowie żydowskiego szatana są opisani jako krażący wokół, podobnie jak mówi się, że Diabeł robi w 1 Piotra 5: 8 (np. Jan. 12:35 i kontekst; Rzym. 14:15; 2 Kor. 4:2)..

8. Musi być jakaś aluzja w tym fragmencie do Ezechiela 22:25: “Sprzysiężenie proroków jej jest w pośrodku jej; podobni są lwowi ryczącemu, obłów chwytającemu; dusze pożerają, bogactwa i drogie rzeczy zbierają, a czynią wiele wdów w pośrodku niej.”. To odnosi się do grupy  odstępczych Żydów w Jerozolimie, skrzywionych duchowo, rujnujących naród, chociaż dają pozory sprawiedliwości. Oni dokładnie odzwierciedlają Żydowskiego Judaistycznego Diabła pierwszego wieku jako ryczenie lwa. Zauważ, że oni chcieli wziąć jej “cenne rzeczy’. To jest tylko zbieg okoliczności, że ten “cenny” występuje siedem razy w listach Piotra, by opisać cenne rzeczy chrześcijańskiej wiary -które Judaistyczny Diabeł próbował zniszczyć? To występuje tylko dziesięć innych razy w całym Nowym testamencie .

9. Słowo “przeciwnik” w tym fragmencie może znaczyć “przeciwnik w prawie”, a zatem być w kontekście ucisku chrześcijanina w sądach przez rzymski prawny system lub Diabła. Cały temat Piotra ma ostrzegać chrześcijan przed nadchodzącym okresem prześladowa z rąk Rzymian / żydowskiego Diabła (1 Piotra 5: 9; 4:12, 16-19).

10. Greckie słowo przetłumaczone tu jako “przeciwnik” nie jest tym samym słowem odnoszącym się do ‘Szatana'. To słowo pojawia się w Łukasza 12: 58: “Gdy idziesz z przeciwnikiem swoim przed urząd (w czasie prześladowań, wers.53), staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia”. Te paralele są w Mateusza 5:25: “Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy i aby nie wtrącono cię do więzienia". Tu przeciwnik jest “twoim bratem” (Mt. 5:24). Łącząc te wiersze razem,  pojawia się w Mateusza 5:25 i Łukasza 12:58, że przeciwnik, który prześladowałby wierzących, byłby spośród swoich własnych braci. Ale przeciwnik jest zdefiniowany w 1 Piotra 5: 8 jako będącym jak lew, ‘przeciwnik w prawie’. To sugerowałoby, że zewnętrzne prześladowania przez Rzymia i żydowskie władze były związane z braćmi w eklezji działającymi w zmowie z nimi, którzy dokładnie pasują do tego miejsca, jeżeli rozumiemy ‘Diabła’ z 1 Piotra 5: 8, który szukał kogo by tu pożreć, jak judaistyczni członkowie eklezji szukający każdej okazji do przyniesienia na wierzących uścisku Rzymian lub żydowskich władz.

 

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł