>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-26 Sieci diabelskie
1 Tymoteusza 3:6 -7: "Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie”.

Popularna Interpretacja
Jest używany do sugerowania, że diabeł jest istotą ciągle polująca na dusze.

Komentarze
1. Słowo "dusza" nie występuje tutaj.

2. Ponieważ Słowo może pokonać Diabła (nasze złe pragnienia) jak to widzimy to na przykładzie kuszenia Jezusa na pustyni, musimy mieć to w naszych sercach (Ps. 119:11); dzieje się to wtedy kiedy nie mamy doświadczenia w Słowie, dlatego upadamy do Diabła - w tym wierszu w dumę, “Diabła” lub w złe pragnienia ludzkiego umysłu biorące górę.

3. Idea Diabła świadomie próbującego schwycić ludzi w wers. 7 musi być odczytana przez ten werset. Natomiast jest podkreślone, że może on (Biskup, wers. 1 i 2) "upaść" w zasadzki Diabelskie.

4. “Sidło Diabła” jest zdefiniowane w 1 Tymoteusz 6:9: “Bo którzy chcą bogatymi być, wpadają w pokuszenie i w sidło...do wielu głupich i bolesnych żądz”. W ten sposób sidło Diabła jest pokusą, która pochodzi z naszych żądz, które są dokładnie tym, o czym mówi Jakuba 1:13-15.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. “Potępienie Diabła” jest spowodowane przez Diabła. Przy osądzaniu to byłoby nieuczciwe w stosunku do nas, by zostać potępionymi tak jak Diabeł, w sensie zewnętrznej istoty, używającej nas. Ale będziemy potępieni przez pozwalanie Diabłu - naszym złym pragniom - iść nieodparcie, np. “na podstawie słów twoich będziesz potępiony.” (Mat. 12:37). Pan nauczał, że On jest zbawcą i przyszedł, by zbawić, a nie potępiać. A jednak niektórzy niestety będą potępieni. Dlaczego? Przez kogo? Oni potępią siebie samych przez ich własne grzeszne zachowanie. Oni będą potępieni przez “Diabła”.

2. Skomentowaliśmy wcześniej, jak Słowo jest mocą, przez którą pokonujemy Diabła: “W sercu swym przechowuję słowo Twoje, by nie grzeszyć przeciw Tobie.” (Ps. 119:11). Hebrajskie słowo dla “przechować” znaczy położyć sidła dla złych myśli wchodzących do naszej świadomości, ale są one usidlane przez Słowo. W ten sposób język zwycięstwa Diabła nad człowiekiem również jest użyty dla duchowego zwycięstwa człowieka nad Diabłem. Inne przykłady uwzględniają co następuje:

- Ludzie “odpadają” z powodu nietrzymania się Słowa (Łuk. 8:13). Diabeł “odszedł” -to samo słowo przetłumaczone jako “odpadać’ - od Chrystusa, ponieważ On trzymał się słowa w Swoim umyśle (Łuk. 4:13). Jesteśmy schwyceni i do tego w procesji zwycięstwa Diabła (2 Tym. 2:26) lub Chrystusa (Ef. 4: 8 N.I.V.).

- 2 Tymoteusza 2:26 A.V. margines mówi, że człowiek jest wzięty żywcem przez Diabła ku jego woli, ale człowiek jest schwytany żywcem przez Słowo Ewangelii (Łuk. 5:10). W ten sposób nawoływanie znów wchodzi do domu z wielką korzyścią ze studiowania Biblii oraz że przez to możemy zwyciężyć Diabła i stać się “mądrzy jak węże” (Mat. 10:16).

- Zobaczyliśmy, że “kusiciel przyszedł do niego”w naszym rozważaniu kuszenia na pustyni, że nasze złe pragnienia są opisane jako przychodzące do nas. Lecz ten same język fizycznego ruchu jest użyty o Słowie Boga przychodzącym do proroków i Chrystusa przychodzącego do nas przez głoszenie Słowa. (Ef. 2: 17).

3. “Hańba i sidła Diabła” mogą odnosić do żydowskiego szatana / Diabła pośpieszającego, aby podnieść jakiś cień, który rozwiesił nad chrześcijańskim liderem, aby zdyskredytować chrześcijaństwo - przynieśli oni hańbę na chrześcijaństwo, jeżeli biskup ma złe “sprawozdanie o sobie, które jest na zewnątrz”. Przykłady Żydów i Judaistów używających tych taktyka są pokazane w 1 Piotra 2:12; 3:16; 2 Piotra 2:10 ( “godności” mogą być podobne do “biskupów” w 1 Tym. 3); 1 Tymoteusz 5:14; 2 Koryntian 10:10; Dz. Ap.  21:28-29.

Nowicjusz mógł “upaść w potępienie (żydowskiego) Diabła” nie będąc wystarczająco dojrzały, by oprzeć się wtargnięciu Judaistów, ponieważ oni próbowali “całe domy skłócają” (Tytus 1:11) - tzn. kościoły domowe -prawdopodobnie najpierw obalając biskupów lub liderów kościołów.

2 Tymoteusz 2:26: "I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli."

Popularna Interpretacja
To jest myśl, która oznacza, że Diabeł aktywnie chwyta ludzi, by uczynić ich “ku jego woli” grzesznymi -kiedykolwiek on zapragnie.

Komentarze
1. Jeżeli Diabeł dosłownie chwyta kogoś, kogo pragnie, wtedy nie możemy zrobić nic, by zatrzymać go. Pismo Święte nie jest wystarczająco potężne, by zatrzymać go w tym przypadku.

2. “Wyzwolenie” naprawdę oznacza “przebudzenie”. To jest spowodowane przez chrześcijan śpiących duchowo, że są schwytani przez Diabła; i w ten sposób ostatecznie to jest ich błąd.

3 .“Wzięty jeniec" znaczy złapany żywcem, ponieważ ryba jest schwycona (co przetłumaczone jest jako “złapać" w Łuk. 5:10). Diabeł schwyci ludzi jego sidłami. Zdefiniowaliśmy te “sidła Diabła” w notatkach o 1 Tymoteusza 3:7, Nr Komentarza 5, jako złe pragnienia człowieka.

4. Poznanie Prawdy (tzn. Pismo Święte - Jan. 17:17) oraz odbieranie nauczania i instrukcji (które ostatecznie pochodzą tylko ze Słowa) są tutaj środkiem budzenia z sideł Diabła (2 Tym. 2:24-26). Pismo Święte pokonuje nasze złe pragnienia (Ps. 119:11; por. Jezus na pustyni); tu Pismo Święte pokonuje sidła Diabła, który jest więc naszymi złymi pragnieniami. W związku z tym zakłada się, że z powodu braku dbałości o Słowo, osoby te zostały usidlone przez diabła. W ten sposób bycie złapanym jest nie z powodu złej istoty skłaniającej kogoś do grzeszenia, ale z braku uwagi tej osoby dla Słowa.

5. Słowo “wola” znaczy “pragnienia”. Większość razy kiedy słowo to nie jest użyte w stosunku do woli Boga i Jezusa, to jest używane do złej “woli” lub pragnień w człowieku:

 -Piotr definiuje “wolę Pogan” jako pójście w “żądzach” i zmysłowym zachowaniu (1 Piotra 4: 3). W poprzednim wierszu zestawia wolę Boga i żądze człowieka, sugerując, że żądze człowieka są wolą człowieka;

-Zobacz także, 2 Piotra 1:21; 1 Koryntian 7: 37; Łukasza 23:25.

Tutaj wola Diabła w 2 Tymoteusz 2:26 odsyła do złych żądz w naszej naturze, która usidli nas, jeżeli zaniedbamy Pismo Święte.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Oprócz Diabła odnoszącego się tutaj do naszych złych pragnień, to może również odnosić się do żydowskiego Diabła biorącego ludzi żywcem (wers. 26 A.V. margines) w sensie zmysł obalenia ich, by pozostać w kościele w celu osłabienia chrześcijaństwa. “Sidła Diabła” z 1 Tymoteusza 3:7 są zinterpretowane w ten sposób pod tym nagłówkiem w “Sugerowane Wyjaśnienia”

2. Kontekst w 2 Tymoteusz 2 wydaje się być o Judaistach w eklezji, którzy popieraliby to, co jest zasugerowane  powyżej w pkt. 1

3. “Świeckie i próżne paplaniny...głupie i nieuczone pytania...te...konflikty płci” (wers. 16 & 23) - brzmią jak żydowskie bajki i genealogie, które służą pytaniom, przed którymi wcześniej Paweł ostrzegał Tymoteusza (1 Tym.1:4; Tytus 1:14).

4.“Pokuta...dzieki której mogą wyzwolić siebie” (wers.25 & 26)  oznacza, że ​​ludzie, o których mowa kiedyś uwierzyli prawdzie.

5. Ci ludzie są opisani jako “naczynia...zhańbienia”w wers.. 20. To samo wyrażenie jest użyte w Rzymian 9:21-25 dotyczące Żydów, po tym jak odrzucili oni Prawdę, która jest w Chrystusie.

6. “którzy odpadli od prawdy mówiąc, że zmartwychwstanie już nastapiło” (v. 18). To podkreślenie przyszłego Królestwa na ziemi jest bardzo koniecznie w teologii Judaistów. Dla nich ich nagrodą jest życie odpowiednio przed Bogiem w tym życiu.

7. Oni “odpadli od prawdy” (wer. 18). “Odpadli” to sam słowo jest przetłumaczone jako “obalać”. Prawie w każdym innym przypadku występuje to w kontekście Judaistów obalających chrześcijan -Tytus 1:11; 3:9-11 (równoważne słowo); Dz. Ap. 15:24 (Judaiści “obalają twoją duszą, mówiąc, Musicie zostać obrzezani i trzymać się prawa”).

8. Zauważ, że mamy schwycić człowieka w naszym głoszeniu Ewangelii. Lecz Paweł używa tuta tej samej formy, by opisać to, co Diabeł robi. Człowiek jest schwytany przez jedną lub drugą rzecz - Diabła lub nasze głoszenia Chrystusa.

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł