>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-23 Książę Nadziemski
Efezjan 2:1-3: "I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu księcia mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w dzieciach nieposłuszeństwa, pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni”

Popularna Interpretacja
Mówi się, że książe mocarstwa powietrza to diabeł, który jest duchem powodującym, że ludzie są nieposłuszni Bogu.

Komentarze
1. Słowa " szatan" i "diabeł" nie występuje tutaj.

2.  “Chodzenie”, wers. 2, (tzn. życie)  zgodnie z księciem mocarstwa powietrza, jest zdefiniowane w wers. 3 jako życie zgodnie z żądzami naszego zmysłowego umysłu. “Żądze naszego ciała” pochodzą z naszego wnętrza (Mk. 7:21-23; Jakuba 1:14), nie z czegoś poza nami.

3. "Mocarstwa powietrza" jest wyraźnie symbolicznym wyrażeniem - "książę" prawdopodobnie również.

4. "Książę” jest “duchem, ktory działa teraz w dzieciach nieposłuszeństwa”. Duch często odnosi się do nastawienia umysłu (np. Powt. Pr. 2:30; Przysł. 25:28; Iz. 54:6; 61:3; Ez. 18:31; Mk.14:38; Łk. 2:40; 2 Kor. 2:13; 12:18; Ef. 4:23). To jest potwierdzone w wers. 3 - życie takich ludzi jest kontrolowane przez “spełnianie żądz naszych ciał (które pochodzą z naszych serc - Jakub 1:14), spełnianie pragnień ciała i umysłu”. Zmysłowi ludzie nie pozwalają by ich życie było kontrolowae przez jakiegoś fizycznego “księcia” poza nimi, ale przez kierowanie się ich zmysłowymi pragnieniami, które są w ich umysłach. Fizyczna istota nie może zaistnieć jako “duch” w sensie nieuchwytnej istoty. Duch nie ma ciała i kości, tzn. fizycznego ciała (Łuk. 24:39); dlatego, ponieważ “książę” jest “duchem”, musi to być wyrażenie symboliczne, a nie fizyczna istota. “Duch” lub nastawienie umysłu jest symbolicznym księciem, tak jak grzech jest symbolicznym kasjerem (Rzym. 6: 23).

5. Ten fragment (i wers. 11) mówi o ich byłym Pogańskim życiu. 1 Piotra 4:3 mówi o życiu przed przekształceniem jako: “w czasie minionym spełnialiśmy wolę Pogan… szliśmy w żądzach”. Ich własne ciało było ich “księciem”. W ten sposób kroczenie za księciem powietrza (wers.2) jest równoległe z chodzeniem w ciele (wers. 11). Bardziej powszechną antytezą chodzenia w duchu jest chodzenie za ciałem - określane tutaj jako chodzenie “według zwyczaju świata tego”.

6. George Lamsa, ojczysty mówca j.aramejskiego, rozumie "księcia mocarstwa powietrza" jako dynamiczny odpowiednik Arabskiego / aramejskiego resh shultana, który jak twierdzi musi być zrozumiany w znaczeniu po prostu jako 'głowa rządu' bez zamierzonego odniesienia do dosłownego powietrza (1).

7. Atanazy twierdził, że śmierć Jezusa oczyściła powietrze, gdzie demony / upadłe anioły teraz żyją i dlatego fizycznie otworzył drogę dla [przypuszczalnie] nieśmiertelnych dusz by znalazły drogę do Nieba (2). Nie tylko to wszystko było niebiblijne, ale odzwierciedla dosłowność, która umniejsza Boga do istoty beznadziejnie związanej przez fizyczność. Krótko mówiąc, ten sposob myślenia wynika z podstawowego braku wiary w Bogu jako Wszechmocnego, który nie musi budować mostów ponad problemami, które człowiek utworzył dla Niego w jego własnym umyśle. Należy zauważyć, że idea mówienia "na zdrowie!" kiedy ktoś kicha wywodzi się z pomysłu Atanazego, że demony mogą stać się tak małe, że wchodzą do osoby przez dosłowne powietrze. To jest to, co zdarza się, jeżeli upieramy się, że Diabeł został zrzucony z nieba i kilku jego aniołów jest nadal w dosłownym powietrzu- ten literalizm zszedł na złą drogę.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Werset 1 mówi, że "wy" - wierni w Efezie – byli martwi w grzechach. Nastepnie wersety 2 i 3 wyrażają przyczynę tego na cztery wymienione sposoby:

(a) "... wy chodziliście według zwyczaju tego świata"

(b) " ... zgodnie z księciem mocarstwa powietrza"

(c  " ...duch, który teraz działa w dzieciach nieposłuszeństwa "

I (d) " ... byliśmy z natury dziećmi gniewu" .

"Cały świat tkwi w złym (1 J. 5:19), ponieważ z natury wszyscy mamy cielesny umysł lub duszę. "Dzieci nieposłuszeństwa" pokazują to przez ich życie "spełniając pragnień ciała i umysłu " (wers. 1 i 3). Tak więc "książe mocarstwa powietrza" jest naszym złym, cielesnym umysłem, tzn. prawdziwym diabłem.

2. Istnieje wiele powiązań między Efezjan i Kolosan. Jednym z najbardziej oczywistych jest powiązanie pomiędzy tymi wersetami i Kolosan 3:3-7. Kolosan 3:3 mówi nam, że umarliśmy dla grzechu podobnie jak List do Efezjan 2:1. Wersety 5-7 rozszerza to, co jest "pożądliwościami ciała", które "dzieci nieposłuszeństwa" spełniają:

"Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. W którychście i wy niegdyś chodzili, gdyście żyli w nich.”. Te rzeczy z wers. 5 są “uczynkami ciała” wspomnianymi w Galacjan 5:19. Te rzeczy przychodzą z naszego wnętrza, nie z czegokolwiek na zewnątrz (Mk. 7:21-23). Dlatego książę mocarstwa powietrza, który powoduje te rzeczy, ponownie jest zdefiniowany jako nasze złe pragnienia.

3. "Powietrze" zwykle odnosi się do dosłownego powietrze wokół nas, które wdychamy. Istnieje inne słowo na przetłumaczenie "powietrza" w sensie niebios, np. "Ptaki powietrzne" (Łk 9:58). Siedmiu aniołów z Objawienia 16 wylało swoje czasze na ludzi w różnych częściach ziemi w przygotowaniu dla ustanowienia Królestwa Bożego. "Siódmy wylał swą czaszę w powietrze" (Obj. 16:17), ponieważ jego praca wpływa na całą ziemi, to w wyniku tej czaszy Królestwo Boże jest ustanowy na ziemi i królestwo człowieka jest zakończone. Tak więc "mocarstwa powietrza" jest zdaniem, które w przenośni odnosi się do mocy, która ma wpływ na ludzi na całej ziemi – i do mocy grzechu, cielesnego umysłu, który jest na całym świecie .

Odnośniki
(1) George Lamsa, New Testament Light (San Francisco Harper & Row) s. 248.
(2) Zobacz Nathan K. Ng,The Spirituality of Athanasius (Bern: Lang, 2001).

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł