>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-22 Wysłannik Szatana
2 Koryntian 12:7: “Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby wysłannik szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił”.

Popularna Interpretacja
To jest odczytywane, by zasugerować, że szatan wprowadza problemy w nasze życia. “Wysłannik” będący tym samym oryginalnym słowem jak “anioł” dowodzi, że szatan użył grzesznego anioła, by tego dokonać.

Komentarze
1. Praca tego wysłannika szatana doprowadziła Pawła do rozwinięcia sie duchowej charakterystycznej pokory. Szatan powstrzymał Pawła od bycia dumnym. Duma jest wyprodukowana przez diabła - 1 Tymoteusza 3:6-7. Więc mamy sytuację, gdzie szatan powstrzymuje pracę szatana. Co więcej, to nie ma sensu w tradycyjnej interpretacji szatana. Ew. Marka 7:20-23 mówi, że duma jest skutkiem naszych złych serc. W ten sposób ta próba doprowadziła Pawła, przez osobę służącą jako szatan, do powstrzymania jego złych pragnień - inne użycie słowa “szatan” - do odprowadzenia go od grzechu dumy.

2. Zobaczyliśmy w Debacie gdzie “szatan” może zostać użyty, by opisać człowieka (np. Mat. 16:23) i również słowo wysłannik/anioł może odnosić się do człowieka (np. Mat.11:10;
Łk. 7:24; Jakuba 2:25). “Szatan” może również odnosić się do żydowskiego systemu i w ten sposób wysłannik szatana jest, najbardziej prawdopodobnie, człowiekiem działający w imieniu Żydów.

3. Ten fragment może zostać przetłumaczony jako “wysłannik, przeciwnik...”.

4. Wszędzie w pismach Pawła, jak również w Objawieniu, 'szatan' zawsze ma określone oskarżyciela-jednak nie tutaj. Podobnie, jest to jedyny czas, kiedy Paweł używa postaci szatana inaczej niz zwykłego Szatana. Jednym z powodów może być to, że Paweł nawiązuje lub cytuje ze znanej Żydowskiej literatury lub idei, w której wymieniony jest "wysłannik szatana". Inną możliwością jest to, że odnosi się on tutaj do Anioła-szatan- w Grece słowem tłumaczonym na "wysłannik" jest również Anioł. W tym przypadku widział siebie jako Hioba, cierpiącego utrapienia z powodu Anioła-przeciwnika, w celu doprowadzenia do jego duchowej doskonałości. Zauważam podobieństwa między Hiobem i Pawłem w innym miejscu (1).

Sugerowane Wyjaśnienia
1. “Wysłannik szatana” jest prawdopodobnie tym samym, co słudzy szatana, o ktorych mowa w 2 Koryntian 11:13-15, których zinterpretowaliśmy jako Judaistów we wczesnym kościele, którzy dyskredytowali Pawła i szukali sposobu by podkopać chrześcijaństwo. Wbicie uczynione przez tego “wysłannika szatana” jest zdefiniowane w wers. 10: “Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach.. ” (tzn.  w moim cierniu w ciele, którego Bóg nie zabierze). Zauważ paralelę między cierniem i tymi rzeczami, które to spowodowały. Te zniewagi, jak wyjaśniono wcześniej, odnoszą się do żydowskich wysłanników szatana mówiących jak “jego cielesna obecność jest słaba i jego mowa godna pogardy” (2 Kor.10:10). Potrzeby i prześladowania całkiem wyraźnie odnoszą się do stałych fal prześladowań, jakie otrzymał on od Żydów, które opisuje księga Dziejów Apostolskich. To pasuje do języka “wbić” - sugerując fizyczną niewygodę, którą przeżywał okresowo. Niedomagania moga odnosić się do złego stanu zdrowia, który niewątpliwie spowodowały prześladowania przez Żydów – był bity, dopóki nie wydawał się martwy (Dz. Ap. 14:19), musiały one wyrządzić trwałe uszkodzenie, gdyż otrzymywał pięć razy “po czterdzieści uderzeń bez jednego” był “trzy razy chłostany” z powodu Żydów (2 Kor. 11:24-25). W ten sposób fragment ten prawdopodobnie odsyła do zorganizowanego programu prześladowania Pawła przez Żydów, które rozpoczęło się wizją w 2 Koryntian 12:1-4, od którego to czasu datuje on jego doświadczenie ciernia w ciele. To było od tego czasu, gdy Paweł gorliwie nauczał Pogan, bez wątpienia pobudzajac Żydów do gwałtowniejszego sprzeciwu wobec niego. Ich skarga przeciwko niemu często opierała się na tym, że fałszował on żydowską religię przez dawanie Poganom szansy na zbawienia przez to, co głosił.

2. Istnieje implikacja, że jeden szczególny “wysłannik” żydowskiego szatana zorganizował prześladowanie Pawła - Aleksander (2 Tym. 4:14-15; 1 Tym. 1: 20). Związek pomiędzy wysłannikiem szatana w 2 Koryntian 12:7 i tym z 2 Koryntian 11:13-15 wskazuje na to, że ta osoba była również członkiem eklezji. Podczas, gdy proroctwo o “człowieku grzechu ” w 2 Tesaloniczan 2:3 ma czyste odniesienie do Papiestwa, pierwszorzędne zastosowanie tego może być równie dobrze odniesnione do indywidualnej osoby będącej w świątyni (tzn. w kościele - 1 Tym. 3:15) Boga, "Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie (żydowskiego) szatana” (2 Tes. 2: 9). Ta osoba może czynić cuda - tak samo jak w wers. 9 - -i żydowscy chrześcijanie we wczesnym kościele, którzy wprowadzili pomysł Judaizmu w kościele mogli również je czynić (Heb. 6:4-6). Ci Żydzi ukrzyżowali w ten sposób Chrystusa drugi raz (Heb. 6: 6) - Żydzi już raz to zrobili. Ten “człowiek grzechu” jest “synem zatracenia” (2 Tes. 2: 3), określenie opisujące Judasza (Jan. 17:12). To ponownie sugeruje aluzję do Judasza i wskazuje, że człowiek grzechu również mógłby być Żydem, który był w eklezji, tak samo jak Judasz był i zdradził Chrystusa, ponieważ chciał by cele Judaizmu były spełniane bardziej niż cele Chrystusa. “Dzień Chrystusa” o którym mowa
w 2 Tesaloniczan 2:2-3, przed którego czasem człowiek grzechu musiał sie rozwijać, był głównie zniszczeniem Jerozolimy w A.D. 70 - który ponownie świadczy o pierwszorzędnym żydowskim spełnieniu "człowiek grzechu". Zauważ, że ten zorganizowany żydowski sprzeciw dla nauczania Pawła był bardzo intensywny w Tesalonikach – Dz. Ap. 17:5-13.

3. “Cierń w ciele”. Słowo dla “cierń” może znaczyć “pal” - taki jaki bywał używany do ukrzyżowania. To miało sponiewierać Pawła, ponieważ Chrystus został sponiewierany przy ukrzyżowaniu (Mat. 26:67). Tak jak Chrystus w Jego ostatnich godzinach, Paweł modlił się by ciosy szatana zostało usunięte (2 Kor. 12: 8 por. Łk. 22: 42). Paweł ”prosił Pana trzy razy” za tym, tak jak robił to Jezus w Ogrodzie (Mat. 26:39, 42, 44). Również tak jak  Chrystusa, modlitwa Pawła o uwolnienie nie została wysłuchana, ostatecznie dla jego duchowego dobra. Stąd jest zasugerowane, że z powodu cierpień Pawła w jego życiu z rąk żydowskiego szatana, jego całe życie było "ukrzyżowane wraz z Chrystusem " ponieważ doświadczał ciągłego cierpienia, takiego jakie miał Chrystus w jego kilka ostatnich godzin życia. To jest dokładnie to, co widzimy w Dz. Ap.  26:18 (patrz "Sugerowane Wyjaśnienia" nr 3 na ten fragment).

4. Istnieje kilka innych odniesień do idei “ciernia w ciele” w Starym Testamencie. Liczb 33:55; Jozue 23:13; Sędz. 2:3; i Ez. 28:24, wszystkie one używają przenośni by opisać narody otaczające Izrael, które były w końcu powodem jego odrzucenia i niepowodzenia, w tym by w pełni odziedziczyć królestwo - Izrael zawiódł w zniszczeniu ich podczas ich początkowego podboju ziemi, tak jak zostało to im rozkazane. Te narody są arabskimi narodami i Arabowie są symbolicznymi odstępcami Izraela, który nadal ufa w Prawo (zobacz “żydowskiego szatana” dla większej ilości szczegółów o tym jak Hagar i Ismael, arabscy przodkowie, są związani z apostatą Izraela). Dlatego jest zrozumiałe, że Paweł użył tego symbolicznego ciernia w ciele by opisać odstępstwo Żydów, którzy prześladowali go. Symbol ciernia w ciele zawsze jest użyty w Starym Testamencie w kontekście czegoś, co przeszkadza ludziom Boga w szansie wchodzenia do królestwa. W ten sposób ten cierń żydowskiego sprzeciwu wobec Pawła stał się dużą pokusą, by trzymać Pawła z dala od Królestwa. Paweł sugeruje, że dla niego okazja by przestać czynić wysiłek, aby głosić była specjalną pokusą, która trzymałaby go z dala od Królestwa (1 Kor. 9:16; Ef. 6:20; Kol. 4: 4; Dz. 18: 9), dlatego przy końcu swego życia na szczęście mógł on powiedzieć, że dokończył swoją służbę głoszenia (Dz. 20:24; 2 Tym. 4: 7). Został skuszony, aby nie wygłosić kazanie z powodu żydowskiego sprzeciwu - żydowskiego ciernia w ciele. Więc symbol ciernia w ciele Starego Testametu, kuszącego człowieka, aby nie być w królestwie była używana przez Pawła w 2 Koryntian 12: 7.

5. Jozue 23:13 opisuje narody jako “ciernie” dla Izraela - “gwoździe w twojej pięcie” w wersji Septuaginty.  To czyni aluzję znowu do Ks. Rodzaju 3:15 gdzie nasienie węża miało zranić nasienie kobiety w pięte. Stąd “ciernie w ciele" są związane z nasieniem węża. Rzymian 16: 17-20 przedstawia Judaistów jako szatana, który wkrótce zostanie starty pod stopami chrześcijan, jeszcze raz używając języka Rodzaju 3:15 (Zobacz więcej na ten temat w rozdziale 2-4 “ żydowski szatan"). Dlatego godzi się Pawłowi nazwać “wysłannika" żydowskiego szatana jako “cierń w ciele".

Odnośniki
(1) Zobacz, moją Bible Lives, Sekcja 3-3-8.

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł