>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-21 Anioł Światłości
2 Koryntian 11:13-15: “Albowiem tacy fałszywi Apostołowie są robotnikami zdradliwymi, którzy się przemieniają w Apostołów Chrystusowych. Żaden to cud: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości.  Dlatego to nie jest żadna wielka rzecz, jeżeli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich. ”

Popularna Interpretacja
To jest podawane, aby zaznaczyć, że szatan jest aniołem, który zwodzi chrześcijan przez udawanie, że jest prawy.

Komentarze
1. Zwykle wierzy się, że szatan był pierwotnie aniołem światła i przekształcił się w węża lub że stał się grzesznym aniołem ciemności.  To jest dokładne przeciwieństwo tego, co ten wiersz uczy. To przekształcenie szatana wystąpiło za czasów Pawła - nie w Edenie, ani w 1914r. Popularną ideą jest to, że szatan został ukarany za rebelię przez przekształcenie z Anioła światła do jakiegoś rodzaju 'ciemnego Anioła'. Ale ten werset stwierdza, że szatan przemienia się, za czasów Pawła
w pierwszym wieku. Jedakże konwencjonalny pogląd na szatana jest taki, że był on Aniołem światła, który został ukarany przez Boga, by zostać Aniołem ciemności. Nadto Paweł mówi tutaj, że w pierwszym wieku, w mieście Koryntu, tu na planecie ziemi, 'szatan' przemienił się w Anioła światła. Przemienił się z czego? Ze swojego upadłego stanu z powrotem do jego stanu sprzed upadku? W tym przypadku domniemana kara Boga dla szatana ma małe znaczenie, jeżeli szatan jest w stanie przemienić się z powrotem do swojego poprzedniego stanu.

2. Zobaczyliśmy w sekcji 2-1, że “anioł” w niektórych przypadkach może odnosić się do człowieka.

3. Odnośnie sług Szatana, powiedziano, że “tych koniec będzie podług uczynków ich”. To przypomina słowa Pawła o fałszywych chrześcijanach w Filipian 3:19: “końcem ich jest zniszczenie”, jak również Objawienie 20:12-13, które mówi o wskrzeszeniu martwych wierzących którzy będą, “osądzeni, każdy według uczynków swoich”. Jeżeli słudzy Szatana mają zostać osądzeni i zniszczeni, wtedy nie mogą być aniołami, ponieważ aniołowie nie mogą umrzeć lub zostać zniszczeni (Łk. 20:35-36).

4. Te wiersze mówią jak gdyby wierzący, do których Paweł pisał, byli dosłownie w kontakcie ze sługami Szatana. Wierzący byli niepokojeni przez “fałszywych apostołów”, a nie przez grzesznych aniołów.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Wiersz 4 mówi o niektórych, którzy weszli do kościoła głosząc złą Ewangelię i innego Jezusa. To ustawia kontekst co do reszty rozdziału. Porównanie wierszy 13 i 15 wyraźnie pokazuje, że ci “fałszywi apostołowie” są “sługami szatana” - w ten sposób są oni ludźmi, nie aniołami.

2. “Szatan” często odnosi się do żydowskiego systemu, szczególnie w opozycji do chrześcijaństwa (zobaczyć sekcję 2-4 “żydowski szatan”). Dlatego ci słudzy szatana byli ludźmi pracującymi w imieniu Żydów, którzy przesączali chrześcijańskie kościoły rozpowszechniająć złą doktrynę. Są częste odniesienia do tego przenikania i podkopywania:

- “Fałszywych braci (por. “fałszywi apostołowie”), którzy po kryjomu zostali wprowadzeni
i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolnoć, którą mamy w Chrystusie Jezus, żeby nas podbić w niewolę” (Gal. 2:4). “Niewola” w Galacjan odnosi się do niewolniczego trzymania sie Prawa Mojżeszowego (Gal. 3:23; 4:3,9). “Po odejściu moim (Pawła) wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody” (Dz. 20:29 - liderzy apostaty Izraela są porównani do wilków w Ez. 22:27 i Ef. 2: 3).

-Tak jak na pustyni byli fałszywi żydowscy prorocy między Izraelem, tak też byli między chrześcijańskimi Żydami, do których Piotr napisał (1 Piotra 1:1), “którzy wprowadzać będą zgubne nauki” (2 Piotra 2:1).

- “Oni to są zakałą na waszych ucztach dobroczynności (tzn. ucztach miłości; Łamaniu się Chlebem), w których bez obaw biorą udział i tuczą samych siebie.. bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają” (Judy 12, 10) tzn. mówią fałszywie o chrześcijaństwie, o którym w rzeczywistości niewiele wiedzą.

- “Jego (Pawła) listy, powiadają, są ciężkie i potężne; ale jego cielesna obecność jest słaba” (2 Kor. 10:10). W ten sposób Paweł pokazał, że nie był “nieświadomy (Szatańskiego) podstępu” (2 Kor. 2:11) by podkopać chrześcijaństwo.

- “On, który przyjdzie (Grek) za sprawą szatana” (2 Tes. 2:9) prawdopodobnie odnosi się także do tych ludzi. Posiadanie przez nich “wszystkich mocy i znaków” było zależne być może od kilku   odstępczych żydowskich chrześcijan nadal posiadających cudowne dary Ducha (jak w Heb. 6:4-6; 1 Kor. 14).

3. Apostołowie lub słudzy Jana nazywają się jego “aniołami” - Łuk. 7:19, 24 (por. 2 Kor. 11:14-15). W ten sposób możemy zrozumieć paralelę między apostołami Chrystusa i aniołami (apostołami) światłości. Zapamiętaj także, że Chrystus jest światłością (Jn. 1:8; 8:12).

 

Fałszywi apostołowie

Przekształcenie w apostołów Chrystusa

Szatan

Przekształcenie w Anioła (apostoła) światła (Chrystusa)

Jego słudzy

Przekształcenie w sługi (aniołów) sprawiedliwości (Chrystusa)

4. Zastosowanie tych sług szatana do Żydów przesączających chrześcijan jest potwierdzone przez Pawła mówiącego w 2 Kor. 11:22, że on był również Żydem, ponieważ oni byli.

5. To, że słudzy prawości mają zostać zinterpretowani jako słudzy lub apostołowie Chrystusa jest potwierdzone przez Pawła mówiącego, że on był również sługą Chrystusa, ponieważ oni twierdzili, że nimi są (:23).

6. Osoba “szatana” w liczbie pojedynczej, o której mowa w :14, może być również żydowskim systemem, jako całość próbująca dawać chrześcijańską fasadę (anioł światłości, tzn. sługa Chrystusa, prawdziwego światła) lub indywidualnym liderem żydowskiego systemu. Niosąc w umyslę odniesienie “księcia tego świata” do Wysokiego Kapłana (zobacz sekcję 5-20), może być tu odniesienie do niezanotowanej wypowiedzi Wysokiego Kapłana odnośnie chrześcijaństwa, która dawałaby implikację, tak że mógłby zostać zbudowany most pomiędzy Judaizmem, a chrześcijaństwem.

7. “Pracownicy zdradliwi” z :13, którzy byli sługami szatana, wyraźnie są zdefiniowani w Filipian 3:2 jako “źli pracownicy...obrzezania”, tzn. ci, którzy uczyli chrześcijan, że muszą zostać obrzezani i w ten sposób trzymali się Prawa Mojżeszowego by zostać zbawionymi. Ta część żydowskich wierzących w kościele jest opisana jako ci “którzy byli obrzezani” (Gal. 2:12).

8. Musi zostać rozpoznane, że pisma Pawła bardzo często odnoszą sie do istniejącej żydowskiej i Pogańskiej literatury, czasami cytując dosłownie z nich, po to by skorygować popularne idee. W ten sposób Paweł cytuje Aratusa (Dz. 17:28), Menandera (1 Koryntian 15:33) i Epimenidesa (Tytusa 1:12)- używa on nieparzystych określeń z tych nieinspirowanych pism jako sposób ilustracji. Pokazałem, gdzie indziej (1), że sporo Biblijnej literatury czyni tego rodzaju rzeczy, np. cały Pentateuch wspomina różne mity i legendy stworzenia oraz pochodzenia, pokazując czym jest Prawda. Fakt, czytelnicy Pawła z XXI wieku są głównie nieświadomi tej literatury, połączonej ze stylem rabinistycznego pisania Pawła nie używającego cytatów lub cudzysłowiów, co powoduje, że sens ten często jest niezauważony. Jest to raczej jak z naszym czytaniem jakiejś historycznej literatury- pewne jej części pozostają trudne do zrozumienie, ponieważ po prostu nie doceniamy historycznego i najbliższego kontekstu, w którym zostało to napisane. Kiedy Paweł mówi o szatanie przekształconym w jaśniejącego Anioła, właściwie cytuje on z Życie Adama i Ewy (12-16) z pierwszego wieku AD, które rozmyślało nad tym, że 'szatan' odmówił uczczenia obrazu Boga w Adamie i dlatego przyszedł on na ziemię jako jasny Anioł i zwiódł Ewę: "szatan był zagniewany i przemienił się w Anioła jasności i odszedł do rzeki" (2). Paweł cytuje z tego dokumentu chociaż w poprzedzającym wierszu (2 Kor. 11:3) podkreślił to, że "wąż zwiódł Ewę przez swoją chytrość". Potwierdza on wyjaśnienia Księgi Rodzaju, która nie mówi o osobowym szatanie, ale raczej po prostu o wężu, stworzonym jako jedno ze "zwierząt polnych". Więc moglibyśmy tutaj sparafrazować Pawła: 'wiem, że żydowskie pisma mówią, że wąż nie był naprawdę wężem, to był 'szatan' i był właściwie w formie jasnego Anioła. Teraz to nie jest przypadek- trzymajmy się Księgi Rodzaju, która mówi o dosłownym wężu. Ale ok, w ten sam sposób w jaki w żydowskim micie szatan został jasnym, przekonywającym Aniołem, tak samo ci fałszywi nauczyciele od Żydów pojawiają się jako cudowni, duchowi ludzie- ale idąc za nimi poprowadzą cię do tej samej katastrofy jaka spadła na Ewę w wyniku bycia zwiedzionym'.

9. Sposób w jaki Paweł trzykrotnie używa słowa metaschematizo ["przekształcać"] jest interesujący - "nacisk jest tak ciężki, ponieważ Paweł używa swego własnego słowa przeciw jego przeciwnikom" (3). Jeżeli tak to się przedstawia, to podam jeszcze jeden przykład [których jest pełno w Koryntian] tego, jak Paweł używa terminu stosowanego przez jego wrogów, po to by im odpowiedzieć - co oznacza, że niekoniecznie zgadza się z tym. W rzeczy samej apokryficzna Żydowska Apokalipsa Mojżesza twierdzi, że ponieważ szatan pojawił się jako olśniewający, lśniący Anioł, Ewa nieuchronnie została przez niego zwiedzona. Paweł w ten sposób stosuje aluzję do tej ideę - ta aluzja nie oznacza, że popierał tą ideę.

Odnośniki
(1) Zobacz dygresję Intencja i kontekst Rodzaju 1-3, Rzymianie i mądrości Salomona, Judy i Księgi Henocha.
(2) Dla odwołań zobacz Susan Garrett,The Temptations Of Jesus In Mark's Gospel (Grand Rapids: Eerdmans, 1998) p. 45. The Life Of Adam And Eve było najwyraźniej szeroko cytowane
i wspomniane w pierwszym wieku - zobacz w całej M. Stone,A History Of The Literature Of Adam And Eve (Atlanta: Scholar's Press, 1992). 
(3) Neil Forsyth, Satan And The Combat Myth, (Princeton: Princeton University Press, 1989)
s. 269.

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł