>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-18 Moc Szatana
Dz 26: 18: "Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od mocy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. " .

Popularna Interpretacja
Jest to użyte do "udowodnienia", że istota nazwana "Szatanem" trzyma cały świat w niewiedzy Ewangelii.

Komentarze
1.Wiersz 17 pokazuje, że “oni” i "ich” odnosi się do Pogan. Czy mamy zatem rozumieć, że Żydzi nie byli pod “mocą szatana”? W czasach gdy Paweł pisał było bardzo wielu grzesznych Żydów świadomie prześladujących chrześcijan. Dlatego ten wiersz nie może odnosić się do całego rodzaju ludzkiego.

2. Nie ma tu szczególnego wskazanie, że "Szatan" jest bytem osobowym.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Istnieją pewne wyraźne kontrasty tutaj przedstawionej:

Aby otworzyć ich oczy

Byli ślepi

Odwrócić ich od ciemności

Do światła

Od mocy Szatana (grzechu)

Do Boga (por. 1 Jana 1:5)

(Bez przebaczenia)

Otrzymać odpuszczenie grzechów

(Poganie bez dziedzictwa przez wiarę między "nadzieją Izraela”)

Oni (Żydzi), którzy mieli dostęp do uświęcenia przez wiarę

Słowo Boże jest światłem (Ps. 119:105) i jest związane z otwartymi oczami (Ps.119:18). Uświęceni jesteśmy przez Słowo (Jn.17:17). Zobaczyliśmy w naszej ekspozycji Jana 8: 44, że to przez Słowo moc szatana jest przezwyciężona; tzn. szatan w sensie władzy nad naszymi złymi pragnieniami posiada nasze nieodrodzone serce. Dlatego ‘Szatan’ jest antytezą do światła słowa Boga- odsyła nas to do ciała, które jest opozycji do Ducha słowa.

2. Efezjan 4:17-20 wydaje się niemal bezpośrednio nawiązywać do tego fragmentu z Dz 26:18; Efezjan 4:17-20; "To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa..”..

Bycie pod władzą szatana jest rezultatem posiadania pustego, próżnego, zmysłowego umysłu (tzn. szatan -jako złe pragnienia w naszym umyśle - ma pełną władzę) i bycia nieświadomym, bez zrozumienia. Mateusz 13:19 mówi, że szatan (por. Mk 4:15) ma władzę nad osobą z powodu braku zrozumienia przez nią Słowa. Efezjan 4:17-20 mówi to samo o “mocy szatana” zdefiniowanej w Dz.26:18. “Otworzyć ich oczy” sugeruje, by mieć otwarte oczy zrozumienia (por. Ef. 1:18).

3. Dz. 26:18 sugeruje, że “moc szatana” była tą, która powstrzymywała Pogan do dzielenia dziedzictwa Ewangelii, która była głoszona Żydom w obietnicach, (Gal. 3:8; Jn. 4:22). Pokazaliśmy (w sekcji 2-4 “żydowski szatan”), że “szatan” często jest łączony z Prawem i żydowskim systemem. Być może jest to inny przykład. Zauważ również aluzje w tym wersecie do Izajasza 42:6-7: “Ja.. będę...strzegł Cię i daje Tobie.. światło Pogan; Abyś otwierał oczy ślepych, a wywodził więźniów z ciemnicy, i z domu więzienia siedzących w ciemnościach”. To zrównuje moc szatana z więzieniem, rownież Prawo jest porównane do więzienia w Galacjan 3: 23 i 4: 3.

Istnieją aluzje w Dz 26:18 do ukrzyżowania Jezusa przez Żydów- "to jest wasza godzina i panowanie ciemności" (Łuk. 22:53 ), "Szatan" (Żydzi) wyprosił sobie, żeby was przesiać" (Łuk  22:31) Jezus przy ostatniej wieczerzy ostrzegł uczniów.

Poprzedni werset (Dz 26:17) pokazuje Jezusa wzmacniającego Pawła by był odważny w jego misji wśród pogan - "Obronię cię przed ludem i przed poganami". Jezus był "wydany poganom" (zob. Łuk. 18:32-33) na ukrzyżowanie przez Żydów i Marek 15:15 sugeruje również, że Jezus został wydany "ludowi". Wyrażenie " lud" często występuje w zapisach dotyczących ukrzyżowania. To tak, jakby Jezus mówił: "Ja zostaje wydany poganom i (żydowskim) osobom z powodu Mojego nauczania; Teraz zlecam ci głoszenie, stając przed taką samą bitwą przeciwko (żydowskiemu) szatanowi i ślepocie człowieka na Słowo Boże, z powodu ich miłości ciała, tak jak ja uczyniłem,  ale uratuję cię od pogan i żydowskich ludzi, zamiast wydać cię im, tak jak ja zostałem wydany. Zamierzasz spędzić swoje życie przechodząc przez takie same doświadczenia przez jakie ja przechodziłem w ostatnie godziny mojego życia." . Tak więc, w jeszcze inny sposób, możemy zrozumieć, dlaczego Paweł mógł powiedzieć: "Jestem ukrzyżowany z Chrystusem" (Gal. 2, 20). Interpretacja ta znajduje potwierdzenie w naszych “Sugerowanych Wyjaśnieniach" nr 3 do
2 Koryntian 12: 7 .

 

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł