>
Aletheia Bible College
|
Carelinks Ministries
|
Osnowy Biblii
|
'PRAWDZIWY DIABEL ' Home
|
Więcej literatury w języku polskim
|
Czym jest Ewangelia?

 

Prawdziwe Diabeł Biblijna Wyjaśnienie. Tlumaczenie: Waclaw Cwiecek

Kompletna książka jak PDF

 

Email autora, Duncan Heaster

 

Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

5-15 Wasz Ojciec Diabeł
Jana 8:44: "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."

Popularna Interpretacja
Diabeł jest osobą mającą dzieci, które są grzesznymi ludźmi. Przestrzegają oni tego, co mówi że mają zrobić. "Od początku " jest traktowane jako odniesienie do węża w Edenie.

Komentarze
1. Użycie zaimka "on" nie oznacza, że diabeł jest osobą. "Mądrość" jest uosobiona jako kobieta budująca dom (Prz 9:1), a grzech jako płatnik wypłacający wynagrodzenie (Rz 6:23). Pożądliwość ludzka jest uosobiana jako człowiek, który odciąga nas do pokus. Jeśli przyjąć, że grzech i grzeszne tendencje są personifikacją, nie powinno być problemu w wyobrażeniu sobie, że persona otrzymuje nazwę - " Szatan", przeciwnik.

2. Nie ma konkretnego odniesienia tutaj do węża w Edenie.

3. Grzeszymy z powodu żądz, które zaczynają się w nas (Mk. 7, 21-23; Jakuba 1:14; Jer 17:9). Nasze złe serce - prawdziwy diabeł - jest ojcem naszych pożądliwości i grzechów. "Żądze naszego ojca Diabła” są zatem takie same, jak żądze naszego złego serca - Diabła.

4. Diabeł jest zabójcą. Ale "zabójca nie ma życie wiecznego w sobie " (1 J. 3:15). Diabeł musi zatem umrzeć - ale aniołowie nie mogą umrzeć (Łuk 20:35-36), w związku z tym, że są nieśmiertelne i mają życie wieczne w sobie.

5. W naszym wykładzie Marka 4:15, zidentyfikowaliśmy dzieci Diabła, jako tych, którzy są  posłuszni swoim złym pragnieniom - prawdziwemu diabłu.

6. "Czynicie, co słyszeliście u ojca waszego" (Diabła) wers. 3. Żydzi nie zobaczyil dosłownej osoby zwanej Diabłem, na co wskazuje to, że gdy Jezus mówił o żydach będących pod wpływam ich ojca Diabła, ponownie użył języka parabolicznego.

7. Byli diabłami w tym sensie, że "czynicie czyny ojca waszego” (wers. 41), tzn. kontynuowali rodzinne podobieństwo.

8. Jeśli diabeł jest zabójcą, to nie jest nieśmiertelny, w komentarzu na temat tego wersetu Jan później wyjaśnił [jakby już istniało nieporozumienie w czasie pomiędzy Ewangelią Jana, a listami]: "Zabójca nie ma życia wiecznego w sobie "(1 Jn. 3:15). Anioły są nieśmiertelne (Łuk. 20:36), tak więc ten "zabójca" nie jest 'upadłym aniołem'.

Sugerowane Wyjaśnienia
1. Pismo Święte często używa cech czegoś o czym wspomniano we wcześniejszym punkcie w Biblii, by opisać jakie są grupy ludzi. W ten sposób werset: “żądłem śmierci jest grzech” (1 Kor. 15: 56) spowrotem nawiązuje do żądła węża w edenie, ale to nie oznacza, że śmierć jest dosłownym wężem - ma ona cechy węża. W ten sam sposób smok w Objawieniu 12: 9 jest nazwany “ten stary wąż”. Smok nie może być równocześnie wężem; ale ma on cechy węża z Księgi Rodzaju..

2. Podobnie Diabeł, pragnienia które są kształtowane w naszym sercu i pobudzają do złych skłonności, ma cechy węża, ale to nie oznacza, że wąż był osobiście Diabłem. Wąż był "chytrzejszy" (Rodz. 3:1; 2 Kor. 11: 3); to równie dobrze może występować za opisem Żydów naradzających się “aby Jezusa podstępem pojmać i zabić.” (Mat. 26:4). Wąż w edenie był prototypem żydowskiego systemu; zabicie przez nich Jezusa było spełnieniem proroctwa, że nasienie węża (grzech zamanifestowany w Żydach, Mat. 12:34; Łuk. 3:7 w jego pierwotnym znaczeniu) zrani nasienie kobiety, Chrystusa, w pięte (Rodz. 3:15).

3. Jana 8: 44 jest również odniesieniem do Kaina, pierwszego mordercy - “on był mordercą od początku” (Rodz.. 4:8-9). On “nie wytrwał w prawdzie” ponieważ był ojcem nasienia węża, który skorumpował prawdziwą drogę wielbiania Boga (zobacz ekspozycję Rodz. 6: 2 dla większej ilości informacji, “Sugerowane Wyjasnienia”, Nr 4). List Jana często nawiązuje do Ewangelii Jana i 1 Jana 3:12 & 15 jest tego przykładem; potwierdza to tę interpretację: “Nie jak Kain, który wywodził się od złego (tzn. Diabła - Mt. 13:19 por. Mk. 4:15) i zabił brata swego... Każdy, kto nienawidzi brata swego (tak jak Kain) jest zabójcą”. Jakkolwiek jest rówież prawdziwe, że Jana 8: 44 nawiązuje także do węża. Wąż wypowiedział pierwsze kłamstwo: “Na pewno nie umrzecie” (Rodz. 3: 4); on nie mieszkał w prawdzie; w tym sensie był mordercą, gdyż spowodował śmierć Adama i Ewy. “On jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. Ale w ten sam sposób jak Kain nie był nadludzką istotą nazywaną Diabłem, ale zwykłym człowiekiem, mającym cechy węża i manifestującym Diabła - nasze złe pragnienia - tak również Diabeł - nasze złe pragnienia - ma cechy węża (zobacz ekspozycję Księgi Rodzaju 3, wcześniej) - nie jest istotą zwaną Diabłem. Sposób, w jaki ogień pochłonął ofiarę Abla, a nie Kaina jest porównany do ognia spadającego na ofiarę Eliasza, a pozostawiający odstępczych żydowskich czcicieli Baala (1 Krl. 18:19-40). To łączyłoby Kaina z odtępstwem Żydów, tzn. żydowskim Diabłem.

4. Zauważ: “...on jest kłamcą i ojcem klamstwa”. Jezus nie mówi “on był kłamcą”. Jeżeli mówimy kłamstwo, to jest to skutkiem Diabła w sensie skutkiem naszych złych pragnień podpowiadających nam - a nie skutkiem jakiejś siły znajdujacej się poza nami. Kłamanie jest jedną z tych rzeczy, które Jezus wymienia w Mk. 7:15, 21-23 jako nie wchodzące do człowieka z zewnętrz, ale wypływajace z jego wnętrza. Diabeł jest ‘ojcem’ kłamstw w sensie, że wypływa ono z naszego wnętrza - miejsca,  gdzie znajduje się Biblijny Diabeł.

5. “Kiedy wypowiada kłamstwo” - kiedy ktoś kłamie, to nie jest to nadludzka osoba zwana Diabłem stojącym przed nim, to jest Diabeł w znaczeniu ludzkich złych pragnień rozmawiających z nim. “Oszustwo” - tzn. kłamstwa - pochodzą “z wnętrza, z ludzkiego serca” (Mk. 7:21-22).

6 Kontekstem Jana 8 jest Jezus podkreślający, że gdyby tylko Żydzi naprawdę podążaliby za Pismem Świętym, to wtedy nie szukaliby okazji, aby Go zamordować. Jest otry kontrast pomiędzy tymi, którzy rodzą się ze Słowa Bożego i tymi poczętymi z Diabła, naszego złego serca. Serce ludzkie jest nieustannie złe (Rodz. 6: 5) i tylko przez Pismo Święte możemy zatrzymać te złe pragnienia - Diabła - wiodące nas do grzechu (Ps. 119:11; Jakuba 1:13-15):

- W ten sposób Jezus powiedział, że Żydzi byli mordercami (tzn. Diabła - v. 44) ponieważ słowo  “nie ma do was przystępu.” (Jana 8: 37);

- “Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest Diabeł” (wers. 43-44);

- Ponieważ Jezus zachował słowo (Greckie: logos - słowo) Boga, nie był On kłamcą jak Żydzi (wers. 55) - byli kłamcami, ponieważ byli z Diabła (wers. 44);

- “ Nie ma prawdy w nim" (w Diable - wers. 44) ponieważ “Twoje Słowo jest prawdą" (Jn.17:17). Dlatego Diabeł jet przeciwny wobec Pisma Świętego. Jezus powiedział “Jeżeli wytrwacie w słowie moim... będziecie znać Prawdę” (Jn. 8:31-32);

- “Kto jest (narodzony) z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.” (wers. 47), tzn. oni byli z Diabła (wers. 44);

- “Mówię wam Prawdę (Słowo -Jn. 17:17), nie wierzycie mi” (wers. 45) - ponieważ ( wers. 44), “jesteście z Diabła”, który nie jest wrażliwy na Słowa Prawdy”;

- Nasienie Diabła jest więc naszymi żądzami, które w koncepcji prowadzą do grzechu (Jakuba 1:13-15; Mat.13: 39). Wierzący rodzą sie “nie z (tego) skazitelnego nasienia, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże” (1 Piotra 1: 23; Jakuba 1:18), nasienia Słowa głoszonego przez Chrystusa (Łuk. 8:11).

Tak więc, ponieważ dzieje się to przez Słowo, że nasze złe pragnienia są pokonane, ci, którzy są jak Żydzi, odrzucają to Słowo, będą żyć życiem i podejmowaniem sądów będąc całkowiecie kierowanymi przez ich złe pragnienia - będąc prawdziwie “z Diabła”.

 

Contenido
Prólogo (por Ted Russell)
Wstep


Rozdzial 1: Historia Doktryny
1-1 Historia Diabla I Szatana W Starotestamentowych Czasach
1-1-1 Izrael w Niewoli: Babilonskie I Perskie Wplywy
1-1-2 Grecki Wplyw
1-2 Diabel po Nowym Testamencie
1-2-1 Szatan wedlug Jystyna Meczennika
1-2-2 Szatan wedlug Ireneusza i Tertuliana
1-2-3 Szatan wedlug Clemensa i Orygena
1-2-4 Szatan wedlug Lactanjusza i Anastazjusza
1-2-5 Szatan wedlug Augustyna
1-3 Szatan w Sredniowieczu
1-4 Szatan od Czasow Reformacji
1-4-1 Szatan w Raju Utraconym
1-5 Protestanci: Opor Popularnej Ideii Diabla
1-6 Diabel I Szatan we wspolczesnym mysleniu

Rozdzial 2: Niektore Podstawowe Nauki Biblijne
2-1 Aniolowie
2-2 Pochodzenie Grzechu i Zla

Digresja 1:  List do Judy I Ksiega Enocha
Dygresja 2: Rzymianie oraz madrosc Solomona
Dygresja 3: Kontekst Rodzaju 1-3
2-3 Szatan i Diabel
2-4 Zydowski Szatan
2-5 Pieklo
Dygresja 4 "Duchy w wiezieniu"

Rozdzial 3: Praktyczne Powiazania
3-1 Niektore Praktyczne Powiazania
3-1-1 "Byc duchowego usposobienia": Sedno Chrzescijanstwa
3-2 Diabel i Szatan: Trudne Pytania

Rozdzial 4: Demony
4-1 Diabel, Szatan i Demony
4-2 Demony i Balwany
4-3 Demony i Choroby
4-4 Jezyk Tamtych Dni
Dygresja 5 Bog Adoptuje Ludzka Perspektywe
4-6 Demony: Dlaczego Jezus Nie Skorygowal Ludzi?
4-7 Psychologia Wiary w Demony
4-8 Demony: Podsumowanie

Rozdzial 5: Niektore Przekrecone Wersety
Rozdzial 5 Studium Niektorych Biblijnych Wersetow Ktore Wspominaja Diabla i Szatana
5-2 Waz w Edenie
5-3 Synowie Bozy i Corki Ludzkie
5-4 Szatan w Hioba
5-4-1 Satan w Hioba: Wspolwierny?
5-4-2 Szatan w Hioba: Aniol-Szatan?
5-4-3 Obalenie Mitu 'Szatana' w Hioba
5-5 Lucyfer Krol Babilonu
5-6 Nanaszczony Cherubin
5-7 Szatan w Zachariasza 3
5-8 Kuszenie Jezusa
5-8-1 Jezus Na Pustyni: Studium Jezykowe Oraz Natura Pokus
5-8-2 Kuszenie Na Pustyni: Spojrzenie W Myslenie Jezusa
5-9 Nieczyste Duchy
5-10 Diabel I Jego Aniolowie
5-11 Szatan Zabiera Slowo
5-12 Szatan Jak Blyskawica
5-13 Szatan Wstepuje w Judasza
5-14 Piotr I Szatan
5-15 Wasz Ojciec Diabel
5-16 Przesladowanie Przez Diabla
5-17 Dziecko Diabla
5-18 Moc Szatana
5-19 Wydanie Szatanowi
5-20 Bog /Ksiaze Tego Swiata
5-21 Aniol Swiatlosci
5-22 Wyslannik Szatana
5-23 Ksiaze Nadziemski
5-24 Dawac przystep Diablu
5-25 Zasadzki Diabelskie
5-26 Sieci Diabelskie
5-27 Poszli za Szatanem
5-28 Przeciwstaw Sie Diablu
5-29 Lancuchy Ciemnosci
5-30 Cialo Mojzesza
5-31 Synagoga Szatana
5-32 Michal i Wielki Smok
5-33 Diabel i Szatan Zwiazani
Dygresja 6: "Czlowiek Bezprawia " (2 Tes. 2)

Rozdzial 6: Troche Koncowych wnioskow
6-1 Prawdziwy Diabel: Koncowe Wnioski
Legion i Gadarenskie Swinie

 

 


 
 
Prawdziwe Diabeł